Läs senare

”Banden ger känsla för tal”

Jessica Håkansson:

”Här på skolan använder vi aldrig läromedel på gruppnivå. Ett läromedel, en mattebok till exempel, kan lätt invagga oss lärare i en trygghet att om vi bara följer bokens planering och förklaringar så ordnar det sig. Men eleverna har rätt till utmaningar och utveckling. Det är inte troligt att alla behöver samma sak exakt samtidigt och på samma sätt.

I stället gör vi mycket eget material. Jag har skapat en matteverkstad där det, förutom spel och annat konkret material, finns en hel del egenproducerat. Som de här klädnyporna till exempel.

Jag har tagit en meter långa band i olika färger. Att de är en meter långa är bra, då får eleverna samtidigt en känsla för hur lång en meter är.

På banden sätter jag klädnypor som jag skrivit olika tal på. Här finns exempelvis talområdena 0–100, 0–200 och 0–1 000. Det finns också tallinjer med tal i bråkform och decimalform.

När eleverna tar ett band med klädnypor ska de sitta i oordning. Syftet är att eleverna ska placera klädnyporna i ordning på bandet och med ett rimligt avstånd från varandra i förhållande till talens värde. De diskussioner som uppstår när eleverna börjar resonera kring hur de ska placera sina klädnypor är fantastiska att lyssna på.

Eftersom det är ett mjukt bomullsband kan eleverna lätt vika bandet på olika sätt för att få fram lämpliga riktlinjer för hur de ska sätta ut sina tal. Oftast börjar eleverna med att vika bandet på hälften och ser vilka tal som ska sitta till höger eller vänster om den markeringen. Sedan viker de hälften av hälften och vi har ett bra läge att ge eleverna begreppet en fjärdedel.”

Vad?

Klädnypor på ett en meter långt tygband.

Hur?

Skriv olika tal, exempelvis 0-100 eller tal i bråkform, och fäst på rad.

Varför?

När eleverna får sortera och flytta talen fram och tillbaka på bandet får de en uppfattning om deras inbördes ordning.

Vem?

Jessica Håkansson, speciallärare i matematikutveckling på Nydalaskolan i Malmö.

ur Lärarförbundets Magasin