Läs senare

”De är bara allergiska”

06 Dec 2015

I början av 1990-talet arbetade jag på ett boende för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, bland annat autism. På loven åkte vi på lägerskola och då följde ofta Kim, son till en av medarbetarna, med. Han var kanske fem år när jag hörde honom prata om de andra barnen: ”Det är inget konstigt med dem, de är bara allergiska.”Jag kommer att tänka på Kim när jag lyssnar på specialpedagogen och forskaren Marita Falkmer på Karolinska institutets skoldagar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf.

Vi vet att barn med autism har en annorlunda upplevelse av sinnesintryck. De har ofta svårt med nyanser, ändrade rutiner, att växla mellan olika regler och att uttrycka sina tankar. Det gör att deras agerande ofta framstår som omotiverat och konstigt.

Det är här liknelsen med en allergiker kommer in, menar Marita Falkmer. Ingen skulle tvinga en nötallergiker att äta bröd med nötter i. På samma sätt borde vi tänka kring barn med autism. Det kan vara en överlevnadsstrategi för en elev med autism att ha mössa eller solglasögon på sig – då kanske vi kunde strunta i skolans kepsförbud?

Under npf-dagarna presenterade Karolinska institutet en undersökning bland 600 lärare, som visar att 90 procent av dem tycker att de har fått otillräckliga kunskaper från lärarutbildningen i att bemöta elever med npf. I en skola där i genomsnitt två­–tre elever per klass har någon form av npf kan inte ansvaret vila enbart på specialpedagoger och speciallärare. Kunskapen måste finnas längs med hela den röda tråden – från förskollärare till ämneslärare på gymnasiet – alla måste se till att brödet inte innehåller några nötter.

ur Lärarförbundets Magasin