Läs senare

Dyslexi utreds tre år för sent

Forskningen säger att dyslexi bör utredas i tioårsåldern. I Sveriges landsting sker det i genomsnitt tre år för sent, visar tidningen Specialpedagogiks granskning.

12 Sep 2012

Det finns inget exakt svar på när en elev bör genomgå en dyslexiutredning. Men forskare brukar dra gränsen vid omkring tio år med argumentet att det kan bli svårt att ta igen missad kunskap om dyslexin upptäcks senare.

Tidningen Specialpedagogik har frågat alla landsting om hur gamla skolbarnen var som utreddes för dyslexi förra året. Undersökningen visar att eleverna i genomsnitt utreds först vid 13 års ålder.

Tolv av Sveriges 21 landsting gör inte dyslexiutredningar för skolelever. I stället tar kommuner och skolor hand om det. I landstingen som utreder dyslexi får en elev i genomsnitt vänta upp till åtta månader på en utredning, visar vår sammanställning. Väntetiden varierar stort mellan olika delar av landet. Elever i Örebro läns landsting kan till exempel få vänta upp till ett och ett halvt år på en dyslexiutredning.

– Det är uppenbart att vi inte har personalresurser för att klara av remissinflödet från den här gruppen och eftersom de inte ingår i vårdgarantin blir väntetiden längre. Jag försöker göra allt jag kan för att få fler logopeder, säger Susanna Wennerfeldt, cheflogoped på Universitetssjukhuset i Örebro.

Medelåldern på de som diagnosticerades med dyslexi i Örebro län förra året var drygt 13 år. Susanna Wennerfeldt håller med forskarna om att det är för sent.

– Men vi utreder de remisser vi får, så antagligen är det skolorna som inte skickar dem tidigare. Skolan behöver kanske bli bättre på att hitta barn med läs- och skrivsvårigheter i tid. Samtidigt måste vi inom vården få ner väntetiderna, säger hon.

Vad gör ni för att minska väntetiderna?

– Jag har tagit upp frågan många gånger. Med jämna mellanrum får vi resurser för att göra extrainsatser men då blir det ju bara tillfälligt. Det löser inte hela problemet, säger Susanna Wennerfeldt.

Våren 2010 gjorde Dyslexiförbundet FMLS en liknande undersökning. Sedan dess har den genomsnittliga maximala väntetiden för en dyslexiutredning minskat med omkring fem månader, visar tidningens granskning.

Vissa landsting som då gjorde utredningar har nu slutat med det samtidigt som andra har börjat ta över utredningarna från kommunerna.

När dyslexiförbundets enkät gjordes pågick till exempel en tvist mellan landsting och kommuner i Halland. Nu har landstinget, Region Halland, bestämt sig för att ta över utredningarna.

– För att öka likvärdigheten mellan kommunerna i länet ska all logopedi skötas via en klinik. Det införs successivt med start i höst och med fullt genomslag 2013, säger Lars-Göran Skarph, verksamhetschef på rehabiliteringskliniken i Halland.

Så här länge får elever vänta på dyslexiutredning*.

Väntetiden 2010 inom parantes

1. Örebro: 12–18 mån (12 mån)
2. Skåne: 3–18 mån (2–36 mån)
3. Dalarna: 12 mån (10 mån)
4. Värmland: 6 mån (18 mån)
5. Gävleborg: 4–5 mån (12 mån)
6. Norrbotten: 2–5 mån (8–12 mån)
7. Uppsala: 3-4 mån (Gjorde inte dyslexiutredningar 2010)
8. Gotland: 3 månader (Gjorde inte dyslexiutredningar 2010)
9. Stockholm: 1 vecka till 3 mån (1 vecka till 2 mån)

* Övriga tolv landsting utreder inte dyslexi hos skolelever. Vissa tar dock emot elever från gymnasiet. Tidningen Specialpedagogik har ställt frågor om väntetid till ett urval kommuner i dessa tolv län. Den genomsnittliga väntetiden för en dyslexiutredning 2011 var omkring fem månader bland de fjorton kommuner som svarade.

ur Lärarförbundets Magasin