Läs senare

Handledare sökes till kollegial fortbildning

Specialpedagoger och speciallärare får huvudrollen i det nya fortbildningslyftet som startar i höst.

14 Mar 2016

Kunskapen om specialpedagogiska metoder måste ner i alla lärarled. Det är grundtanken i den fortbildning i specialpedagogik som regeringen beräknar ska pågå mellan 2016 och 2019. Skolverket har ansvar att genomföra satsningen.

– Det är ett oerhört viktigt uppdrag. Barn i behov av stöd finns överallt och fler än specialpedagoger och speciallärare behöver kunskap om hur man hjälper dem på bästa sätt, säger Maria Weståker, chef för Skolverkets enhet för undervisningsstöd.Läslyftet och Matematiklyftet blir modell för fortbildningen. De bygger på kollegialt lärande, där en pedagog på en skola utbildas för att handleda sina kollegor.

– Vi har sett att det är effektivt när kompetensutveckling bedrivs i den egna kontexten. Personerna finns kvar på skolan och man bär skolutvecklingen tillsammans i kollegiet.

I första hand ska speciallärare och specialpedagoger utses till handledare, med möjlighet att ägna 10 eller 20 procent av sin heltid till lyftet.

Skolverket utformar handledarutbildningen tillsammans med universitet och lärosäten.

– Stötestenen är om de kan få fram tillräckligt många platser. Denna satsning sammanfaller ju med att lärosätena också ska bredda speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet.

Först ska handledare utbildas, sedan ska de utbilda sina kollegor. Kommer fortbildningen hinna dra igång hösten 2016?

– Ja, i någon uträckning kommer vi att vara i gång till hösten.

Eftersom många specialpedagoger redan har en handledar-utbildning kan den nya utbildningen komma att anpassas efter deras förkunskaper, enligt Maria Weståker.

Den specialpedagogiska satsningen riktar sig till grundskolan, och enligt regeringen ska lärare i årskurs 7–9 prioriteras. Skolverket ska ta fram ett webbbaserat utbildningsmaterial, som alla kan ta del av.

ur Lärarförbundets Magasin