Läs senare

Kan upptäcka dyslexi på ett ögonblick

Ett test som mäter ögonrörelser kan i framtiden ge svar på om elever har läs- och skrivsvårigheter. Träffsäkerheten är hög, enligt forskaren Gustaf Öqvist Seimyr.

20 Sep 2015

– Det tar bara fem minuter att testa en elev och resultatet är klart på några sekunder, berättar datorlingvisten Gustaf Öqvist Seimyr som har tagit fram testet tillsammans med en kollega.

Hur går det till?

– Eleven får läsa enstaka bokstäver och en kortare text på en skärm samtidigt som en kamera registrerar hur ögonen rör sig.

Vi mäter bland annat hur eleven fixerar blicken, flyttar den mellan olika ord och gör återblickar i texten.

Finns det alltså ögonrörelser som är typiska för dyslektiker och som visar vem som är i riskzonen?

– Det handlar inte om enskilda ögonrörelser utan om många små egenskaper i varje rörelse. Vi har gjort en statistisk modell över dessa egenskaper och med datorns hjälp kan vi skilja ut elever som riskerar att få problem.

Hur har ni lärt datorn att känna igen rörelsemönster som är förknippade med läs- och skrivsvårigheter?

– Vi har prövat fram den här modellen på 25 år gamla inspelningar av ögonrörelser hos tredjeklassare i Kronobergs län. Det har gått att kontrollera träffsäkerheten eftersom det finns uppföljningar som visar vilka av de här eleverna som senare fick problem med läsningen.

Och hur hög är då träffsäkerheten?

– Vår pilotstudie visar att testet med över 90 procents säkerhet kan avgöra om någon har eller kommer att få problem med läsningen.

Nu har ni testat metoden i större skala. Kan du berätta?

– Ja, i våras gjorde vi en screening av drygt 1 500 elever i årskurs 1–3 i Järfälla och Trosa kommuner. Den visade att omkring åtta procent av eleverna riskerar läs- och skrivsvårigheter, vilket är ungefär den andel man kan förvänta sig.

Är testet klart att börja användas nu?

– Nej, nu måste vi bearbeta resultaten som vi samlat in i kommunerna. Och till våren ska vi göra om testet på samma elever för att kunna validera det.

Det finns redan flera tester för att upptäcka dyslexi. Vad är fördelen med ert test bortsett från att det går snabbt att göra?

– Vårt test mäter hela läsningen i stället för enskilda komponenter som arbetsminne eller fonologisk bearbetningsförmåga. Vi samlar också in och analyserar alla resultat elektroniskt och det gör att vi kan säkerställa att bedömningen görs likadant oavsett skola

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, slog i en rapport fast att det saknas ordentliga utvärderingar av de test som i dag används i Sverige för att upptäcka dyslexi. Kommer ert test att uppfylla SBU:s krav på vetenskaplighet?

– Ja, målsättningen är att våra resultat ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift och på så sätt kommer testet att uppfylla kraven, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

Namn: Gustaf Öqvist Seimyr

Yrke: Datorlingvist och forskare vid Marianne Bernadotte Centrum för forskning inom barnoftalmologi och dyslexi på Karolinska institutet i Solna.

Aktuell: Har tillsammans med kollegan Mattias Nilsson Benfatto tagit fram en metod för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter genom att mäta deras ögonrörelser vid läsning. Testet utvärderas i ett forskningsprojekt som pågår fram till slutet av 2016.

ur Lärarförbundets Magasin