Läs senare

Lärmiljön sätts i fokus

Låt några elever redovisa ute, möblera om i klassrummen och samarbeta mer. Det är några förändringar som skapar en inkluderande skola.

20 Sep 2015

Bild: Joanna Hellgren.Inom forskningsprojektet Inkluderande lärmiljöer har elva forskare följt skolor i tolv kommuner.
Projektet vid Malmö högskola har pågått i tre år. Första året inriktades på intervjuer med lärare, specialpedagoger och skolledare. Under det tredje året såg forskarna vilka förändringar som gjorts på skolorna. Många har helt gått ifrån särundervisning utanför klassrummen.

– Pedagogerna ser inte eleverna i svårighet som problem utan skolan har problem som måste lösas. Det handlar om att fokusera på lärmiljöerna, säger Magnus Erlandsson, universitetslektor vid Malmö högskola.

Ändrad möblering i skolan för att skapa lugna små utrymmen kan vara en väg. Mer strukturerad undervisning, samarbete mellan lärarna och ökad variation under lektionerna används också för att nå alla elever.

– Det kan vara att gå ut för att ha matematik för att tänka på eleverna som har svårt att sitta still. Någon elev som tycker att det är obehagligt att redovisa framme vid tavlan kan få göra det under en promenad, berättar Magnus Erlandsson.

ur Lärarförbundets Magasin