Läs senare

”Magväskan gör dagen smidig”

PlaneringTipsa oss! Har du hittat på en praktisk grej? Mejla specialpedagogik@lararforbundet.se.

13 Dec 2016
Anette Rosengren
Anette Rosengren

Vad?
En magväska med praktiska, bra att ha-saker.

Hur?
På magen på både lärare och elever.

Varför?
En del elever har behov av att läraren eller de själva har avledande och stödjande material i närheten.

Vem?
Anette Rosengren, 1–7-lärare och förstelärare på Fäladsskolan i Malmö, en grundsärskola för elever med autism och intellektuell  funktionsvariation.

”Eleverna här på Fäladsskolan har autism och intellektuell funktionsvariation och många behöver ha vissa saker i närheten så att dagen fungerar smidigare. Det är nog tio år sedan vi började använda magväskor och nu gör vi det på olika sätt beroende på elevernas behov.
En del elever har sin egen väska med saker som kan fungera avledande när de blir stressade eller känner obehag av något slag. Eleven får då möjlighet att träna på att själv ta ansvar för att hantera sin stress och sina känslor.
Andra elever har ett behov av att bära med sig saker, sina tryggaste ägodelar eller sådant de samlar på. De kan träna på att lägga ifrån sig sakerna i magväskan. På det sättet tvingas de inte att lämna bort sakerna helt och därmed riskera att förlora kontrollen över vart de tar vägen.
Men oftast är det vi i personalen som använder dem. Varje elev har en särskilt anpassad väska med allt möjligt som kan tänkas avleda och stödja.
Schemabilder, papper och penna eller små kommunikationskartor passar perfekt. Och för dem som har behov av att tugga på något är knäckebröd eller tuggummi bra, bättre än att de äter upp alla pennor.
Sugrör, leksaker och ballonger fungerar också. En ballong kan hjälpa en elev i en stressad situation, till exempel om hen behöver vänta på en sen taxi. Då både andas eleven in och får sysselsättning på samma gång.
Medicin och handlingsplan är också praktiskt att ha nära i lärarnas väskor, men då får man inte glömma att märka väskan ordentligt så att det är tydligt att den innehåller medicin och låsa in den när eleven går hem.
Det är över huvud taget viktigt att elevernas egna väskor är märkta med deras namn.”

Berättat för Ulrika Sundström

ur Lärarförbundets Magasin