Läs senare

Mer deltid på friskolor

Specialpedagoger och speciallärare på friskolor jobbar i högre grad deltid än sina kommun­anställda kollegor.

31 Jan 2016

Illustration: Joanna HellströmEn tjänst som specialpedagog eller speciallärare på en friskola är i vartannat fall en deltidstjänst. Det visar en forskningsstudie från Mälardalens hög-skola. Kollegorna i kommunala skolor är däremot heltidsanställda i 8 av 10 fall.
Studien tyder på att de som arbetar som specialpedagoger eller speciallärare i friskolor ofta kombinerar det uppdraget med någon annan tjänst, till exempel som lärare eller rektor på skolan.

– Tidigare forskning visar att många friskolor saknar anställda specialpedagoger och speciallärare. Och den här studien visar att det ofta bara blir en deltidstjänst när de anställer, säger Gunnlaugur Magnússon, en av forskarna.

Studien visar också att specialpedagoger och speciallärare som arbetar i friskolor är mindre erfarna. Bland de friskoleanställda har 56 procent arbetat mindre än fem år i yrket. Motsvarande siffra för dem som arbetar i kommunala skolor är 43 procent.

Studien som ännu inte är publicerad heter Different Approaches to Special Educational Support? – Special Educators in Swedish Independent and Municipal schools.

 

ur Lärarförbundets Magasin