Läs senare

Min dag på jobbet

Håkan OlssonHur ser din dag på jobbet ut? Vill du fota och skriva några rader, hör av dig till specialpedagogik@lararforbundet.se.

13 Dec 2016

Håkan Olsson

Håkan olssonÅlder: 64 år.
Gör: Specialpedagog med särskilt uppdrag. Jobbar på Esplanadskolan och centrala elevhälsan i Kalmar kommun.

Bäst idag: Alla möten med kreativa och kompetenta förskollärare, det finns hopp för framtiden!

Sämst idag: Oroskänslan för den snedvridna och enkelriktade könsfördelningen inom elevhälsan i Kalmar, då jag i dagsläget är ensam man.

06:45 Anländer till jobbet efter att ha avverkat en cykeltur utefter Kalmarsund. Arbetsveckan börjar på tisdagar, eftersom jag har påbörjat min utfasning inför pensioneringen. Det känns både lyxigt och vemodigt. Vi sitter samlade i ett landskap med tio arbetsplatser, kreativt för tankar och utbyte av erfarenheter men svårt att hitta avskildhet vid telefonsamtal.
08:00 Dagen börjar med ärendefördelning. Vi är sju msu-pedagoger som sitter med vår chef Åse Porsefjord. Msu står för specialpedagog med särskilt uppdrag och vi jobbar inom centrala elevhälsan i hela Kalmar kommun.
10:00 I msu-uppdraget ingår arbete på språkverkstaden och skoldatateket. Språkverkstaden ska utgöra en stimulerande och samlad resurs i ett mångkulturellt 1–16-årsperspektiv. Vi arbetar med nätverksträffar, tematräffar och handledning. I stället för att vi förlägger handledning ute i verksamheten kan pedagogerna komma in till oss. Här sitter jag med specialpedagog Emma Rendahl från förskolan i Smedby.
11:30 Min lunch äter jag för det mesta i Vasaskolans skolmatsal, rankad som en av Sveriges bästa skolrestauranger! Elever ger sig ofta tillkänna då jag kanske mött dem tidigare i förskola och F-klass. Pedagoger passar på att ställa någon dilemmafråga. Helt okej – mitt jobb är ju att vara tillgänglig …
13:30 Ett i mitt tycke mycket bra förebyggande arbete är att delta på bht-möte (barnhälsamöte). Här sitter vi på Svärdsliljans förskola där pedagoger får lyfta dilemman både på individ- och gruppnivå. Vi tänker gemensamt ut ”bra” strategier. Enhetens chef Pia Olsson fördelar tiden rättvist mellan avdelningarna. En del frågeställningar från bht kan skickas vidare som uppdrag till oss på msu. På dagens möte deltog även min kollega Ylva Johansson med fördjupning inom tal, språk och kommunikation.
15:30 Dagen avslutades med en nyinvigd förskola i centrala Kalmar. Jag och min chef representerade elevhälsan och önskade lycka till med en svartvinbärsbuske som vi hoppas likt barnen växer och gror på förskolan. Alltid trevligt med nya fräscha lokaler och alla pedagogers förväntningar! Lycka till förskolechef Ann Stålberg med personal!

ur Lärarförbundets Magasin