Läs senare

Nya roller ger positiv spiral

Utomhuspedagogiken har stora vinster socialt, anser Lotten Anderson, som
är speciallärare på högstadiet i Broholmskolan.

31 Okt 2013

– När elever inte har vänner har de svårt att ta till sig kunskap, eftersom de lägger all energi på det sociala, säger Lotten Anderson.

Utomhusundervisningen underlättar det sociala samspelet, anser hon. Eleverna löser uppgifter, leker och fikar tillsammans. Grupperna blir inte lika slutna utomhus som inomhus.

– Elever som annars har svårt att hitta en plats kan göra det ute och ta den med sig in i skolans värld.

Dessutom finns möjlighet att visa upp andra sidor av sig själv. Någon kanske är bra på att fixa en kompis cykel, vilket stärker både självkänsla och status. Eleverna får nya roller, konflikterna minskar och acceptansen ökar.

– På sikt påverkar detta arbetsron i klassrummet.

Eleverna får också större möjlighet att visa sina ämneskunskaper utomhus. En elev som har svårigheter i matematik kan ha lättare för den praktiska undervisningen utomhus – kanske är hon eller han duktig på att mäta eller beräkna avstånd.

– Det ger en positiv spiral. Sedan måste jag fylla på med mer teori, men då finns en bra erfarenhet att bygga på.

Lotten Anderson understryker att det är svårt att mäta effekterna av utomhuspedagogik och att hon bara kan ge uttryck för sina erfarenheter. När Broholmskolan jämför sina elevers resultat på högstadiet med nationella siffror framkommer att skillnaden mellan flickors och pojkars meritpoäng inte är lika stor i Broholmskolan som i övriga landet.

– Man kan fundera över om det är utomhuspedagogiken som gör det. Här får killarna utlopp för behovet att röra på sig, säger Lotten Anderson.

Barn som har svårt med koncentrationen, exempelvis de med adhd, gynnas också av utomhuspedagogiken, enligt Lotten Anderson, även om hon inte heller här vill generalisera. Möjligheten att röra sig utomhus är positiv och barnen tränar sig på att fokusera i ett annat sammanhang än klassrummet.

ur Lärarförbundets Magasin