Läs senare

Ordet barn ger förskolor rätt till stöd

Ordet barn lades till elever, och nu kan Specialpedagogiska skolmyndigheten återigen ge förskolor projektpengar.

14 Jan 2016

Det är nu fritt fram för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, att ge så kallade Sis-medel till förskolor. I regeringens regleringsbrev till myndigheten inför 2016 är målgruppen för utvecklingsprojekten utvidgad till ”barn och elever med funktionsnedsättning”. I tidigare regleringsbrev har ordet ”barn” saknats.

I mitten av förra året gav regeringen SPSM bakläxa, se länk här intill. Så länge det står ”elever” i regleringsbrevet är det inte okej att ge bidrag till förskolor, där barnen inte är elever i skollagens mening, meddelade regeringen. Nu har alltså ordet barn petats in, och förskolor kan åter ta emot bidragen.

ur Lärarförbundets Magasin