Läs senare

Ser pedagogiken i tekniken

Karin Källander såg tidigt kopplingen mellan digitala verktyg och elevernas motivation, och sökte sig till ett skoldatatek.

14 Mar 2016

Varför?
– Redan när jag började som lärare i slutet av 90-talet kände jag att de få datorprogram som fanns var avgörande för att komplettera min undervisning. Det var så simpla saker som att eleven kunde visa sin kunskap utanför klassrummet, genom att till exempel mejla mig. Jag kommer ihåg när en förälder visade mig ett datorprogram för att lära sig klockan. Motivationen ökade hos eleverna, främst hos dem i behov av stöd.

– Jag såg hur de digitala verktygen skapar möjligheter för elever som har det knepigt. Det ledde till att jag ville bli specialpedagog. När Skoldatateket sedan sökte pedagoger för att starta upp sin verksamhet, tänkte jag först att jag inte hade ikt-kunskapen med mig från specialpedagogutbildningen. Samtidigt brann jag för att öka användningen av digitala verktyg.

Vad ber skolorna om hjälp med?

– Först nu när de tekniska prylarna är på plats, börjar skolorna satsa på pedagogiken runt dem. Hur ska verktygen fyllas med innehåll? Fortfarande får vi även frågor av mer teknisk karaktär, som vilka inställningar man ska göra, men frågorna börjar mer och mer handla om hur verktygen ska användas i exempelvis bedömning. Det är roligt att det nu handlar mer om helheten.

– Många frågor är direkt kopplade till funktionsnedsättningar. ”Jag har en elev med synnedsättning, vilka hjälpmedel finns?” Ofta handlar det om läs och skriv, matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Det här med appar är en djungel, var ska jag börja? Vad har hjälpt andra?” är också vanliga frågor.Foto: Peter A Eriksson

Lärare konsulterar dig, vad är roligt med den rollen?

– Jag vill verkligen sprida kunskap om digitala verktyg eftersom det fortfarande finns ett stort sådant behov. Även om jag inte jobbar direkt med eleverna så hoppas jag att kunskapen kommer dem till godo. Jag kan sakna jättemycket att vara i klass, men tänker att jag just nu gör mer nytta så här.

Vad önskar du ska ha hänt om fem år?

– Jag önskar att det ska vara självklart för alla att ta hjälp av digitala verktyg. Beroende på uppgift går eleven och hämtar det verktyg som passar bäst. Det är viktigt, för motivationens skull och för lusten att lära. Jag önskar att alla får tillgång till inlästa läromedel, för att man helt enkelt lär på olika sätt. Och jag hoppas att det inte längre ska vara utpekande att använda Ipad eller ett par hörselskydd. Vi möter fortfarande elever som inte vill sitta med sin Ipad eftersom bara elever med dyslexi gör det. Vi måste också gå ifrån tanken att allt ska produceras i text. Framtidens skola är multimodal.

ur Lärarförbundets Magasin