Läs senare

Speciallärare står högt på skolors önskelista

Skolorna vill anställa 3 200 nya lärare inom ramen för lågstadiesatsningen. Av dem är 630 speciallärare.

05 Okt 2015

När skolorna får önska sig mer personal för att minska klasserna och öka lärartätheten, står speciallärare högt på listan. Det framgår av de bidragsansökningar som Skolverket har fått inom ramen för den så kallade lågstadiesatsningen.

Kommuner och fristående skolor har sammanlagt ansökt om att få anställa 3 200 lärare. Av dem skulle 630 vara speciallärare och 390 förskollärare. Specialpedagoger, fritidspedagoger och icke pedagogisk personal finns också bland de grupper som skolorna vill anställa.

I princip alla Sveriges kommuner vill ta del av statsbidraget. 284 av 290 kommuner har ansökt. Bland friskolorna är intresset mindre; 266 friskoleägare av cirka 800 har bett om att få ta del av bidraget.

Skolverket har två miljarder kronor att fördela. Ansökningarna omfattar 2,4 miljarder. Under oktober månad tar Skolverket beslut om hur medlen ska fördelas. I december kan pengarna betalas ut.

ur Lärarförbundets Magasin