Tema
Illustration: Helena Davidsson Neppelberg
Läs senare

Elevmakt

Illustration: Helena Davidsson Neppelberg

Specialpedagogik nr 3 2016 Att ha inflytande över sin skolgång handlar inte bara om att delta i klassråd och få välja arbetssätt och aktiviteter. Lika viktigt är att känna sig delaktig i alla beslut som rör ens egen vardag. På sidorna 20–31 träffar du elever som fått påverka både åtgärdsprogram och mängden läxor.

Fler teman

ur Lärarförbundets Magasin