Tema
Illustration: Anna Olsson
Läs senare

I skuggan av pojkarna

Fina inlämningsuppgifter, trevligt bemötande och en tillbakadragen plats i klassrummet. Flickor med skolsvårigheter ställer sällan till problem. Därför upptäcks inte deras behov – och stödet uteblir. Lärarna måste bli bättre på att se bakom flickornas duktiga fasad.

Fler teman

ur Lärarförbundets Magasin