Tema
Bild: Gustaf Öhrnell Hjalmars
Läs senare

NY I KLASSEN

Att byta miljö, lärare och klasskompisar kan kännas både spännande och skrämmande. För den elev som är
i behov av särskilt stöd är övergången mellan olika stadier extra kritisk. Som vanligt har eleverna ofta svaret på hur just deras behov ska tillgodoses.

17 Mar 2017

Alla artiklar i temat NY I KLASSEN (9)

ur Lärarförbundets Magasin