Tema
Bild: Gustaf Öhrnell Hjalmars
Läs senare

Ny i klassen

ÖvergångarAtt byta miljö, lärare och klasskompisar kan kännas både spännande och skrämmande. För den elev som är
i behov av särskilt stöd är övergången mellan olika stadier extra kritisk. Som vanligt har eleverna ofta svaret på hur just deras behov ska tillgodoses.

Alla artiklar i temat Ny i klassen (9)

Fler teman

ur Lärarförbundets Magasin