Läs senare

Min dag på jobbet

13 okt 2017
Foto: Katarina Lind

07:30

Packar cykelkorgen, vinkar av dotter och hundar och ger mig av från hemmet i Kungsladugård. Jag cyklar en bit genom centrum ner till Stenpiren. Det är en härlig stund på cykeln som ger mig lite tid att tänka kring vad som ska hända under dagen.

 

Foto: Katarina Lind

07:50

Båten mellan Stenpiren och Lindholmen tar mig och cykeln över älven. Därefter är det bara en kilometer till kontoret på Myntgatan i stadsdelen Lundby. Det är kul att komma till jobbet tycker jag!

Tidig kontorstid Foto: Katarina Lind

08:10

Lite kontorstid. Jag går igenom vad som ska göras under dagen och sammanställer ett dokument som handlar om hur man utvärderar elevhälsoarbetet efter ett läsår. I mitt uppdrag som övergripande specialpedagog har jag fått förmånen att handleda samtliga elevhälsor i stadsdelen. Styrdokument, profession, coachning, lösningsfokus och teambuilding står i centrum.

Pedagogik och medicin i samspel. Foto: Katarina Lind

10:00

Möte med stadsdelens MLA (medicinskt ledningsansvarig) Helen Toft. Vi diskuterar utredningar: pedagogiska, sociala, psykologiska och medicinska. Hur kan man prioritera? Vem och vilka behöver utredas? När finns samsyn och hur får man ett kartläggnings- och utredningsarbete att gå hand i hand med den pedagogiska verksamheten? Dessa frågor besvarar vi inte under vårt möte, men när vi jobbar med elevhälsor utifrån alla aspekter behöver vi ha en ständig dialog för ett framgångsrikt arbete.

Foto: Katarina Lind

11:30

Dags att ge mig av till min andra arbetsplats. Huset kallas Glaciären och innehåller bibliotek, olika företag, mataffär och gym. Men framför allt sitter socialtjänsten här. Skolpsykologen Anna Polski och jag delar ett litet rum.
Jag är med i Skolfam, en arbetsmodell som syftar till att stärka skolresultaten för barn i familjehem. Teamet består av specialpedagog, psykolog, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Tillsammans ska vi arbeta med fokus skola och finnas med tills barnet gått ut årskurs 9.

Elevhälsomöte

14:00

Jag tar cykeln några kilometer och möter elevhälsans
personal på Taubeskolan. Vi ska utvärdera terminens
arbete. Bit för bit tar vi oss igenom det förberedda dokumentet. Hur ser vi på varandras professioner? Vad gjorde vi bra i ett elevfall, och vad blev inte lika bra i ett annat? Hur kan vi ännu mer arbeta på gruppnivå?

 

Bäst i dag

Att elevhälsoteamet på Taubeskolan hade så bra tankar vid utvärderingen.

Sämst i dag

Att jag glömde regnkläder och blev genomblöt på en av mina cykelsträckor …

Katarina Lind

Ålder: 56 år.
Gör: Övergripande specialpedagog och specialpedagog i Skolfam
i stadsdelen Lundby, Göteborg.

ur Lärarförbundets Magasin