Ingår i temat
Special: Matteproblem
Läs senare

4 frågor till …

… Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, som är en av de forskare som arbetat med lärarna på Manillaskolan.

14 okt 2016

Foto: Eva DalinVad är Change Laboratory?

– Det är en forsknings- och utvecklingsmodell utvecklad av professor Yrjö Engeström och hans kollegor vid Helsingfors universitet. Grundidén är en kollaborativt driven verksamhetsutveckling, exempelvis lärare i samarbete med forskare. Teoretiskt bygger modellen på verksamhetsteori och Engeströms teori om expansivt lärande.

Hur går det till?

– Arbetet sker i form av en serie workshops och processen kan beskrivas i sex steg. Man börjar med att diskutera nuläget, identifiera problem och utmaningar och analysera den historiska grunden. Sker processen i skolan kan diskussionen röra hur kunskapsuppdraget tar form i dagens undervisning, hur det förhåller sig till tidigare läroplaner och undervisningstraditioner och vilka lösningar som har prövats tidigare. Allt baseras på empiriska data.

– Därefter går man vidare med att identifiera vilka förändringsbehov som finns och vilka redskap som kan behövas för att det ska ske en expandering av kunskapsuppdraget. Sedan får man experimentera sig fram och pröva olika idéer som man sedan analyserar och värderar.

Vad betyder att expandera kunskapsuppdraget?

– Vi talar framför allt om att eleverna behöver möta innehållsrika uppgifter som i högre utsträckning förmår svara mot de långsiktiga målen.

Varför används den här metoden just i skolan?

– Undervisning i ett visst ämne kan ibland behöva en mera genomgripande förändring. Det handlar inte om att någon presenterar ett förändringsförslag som lärarna ska tillämpa utan snarare att lärarna får redskap att själva granska och utveckla sin undervisning. Men Change Laboratory är inte särskilt utarbetad för skolan, modellen fungerar i vilken verksamhet som helst som behöver förnyas. Vad jag vet är det första gången den används för ett ämnesdidaktiskt syfte.

ur Lärarförbundets Magasin