Ingår i temat
Koll på diagnosen
Läs senare

Allt bättre efter stöd

En av tre elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppger att de inte får något extra stöd i skolan.

07 apr 2015

Bild: Lovisa Schiller.
Många elever vill, enligt Attentions rapport Lyssna på mig!, bli mer delaktiga i undervisningen. Hur kan det lösas?
– Jag tror inte att man behöver göra det särskilt komplicerat. Det handlar ofta om att fråga eleven vad den tycker och att man även involverar föräldrar. Det här kan ske med fler utvecklingssamtal eller att eleven får tätare kontakt med sin mentor. Om det behövs är det viktig att även koppla in skolhälsan, svarar Karin Forsberg.

 

Vad säger er rapport om lärarnas kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf?

– Nära hälften av eleverna anser att lärarna inte har tillräckliga kunskaper. Vi blir också kontaktade av många föräldrar som berättar om situationer där deras barn inte blir bemötta på adekvat sätt och av förståelse. Så vi ser att kunskaperna många gånger behöver höjas, och vi vill att kunskap om npf och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lärarutbildningar.

Men jag vill säga att det ser väldigt olika ut mellan olika skolor. Många lärare är duktiga inom det här området.

 

Totalt 31 procent av eleverna säger att de inte får något extra stöd. Vad är din kommentar till det?

– I en tidigare undersökning som riktar sig till föräldrar så uppgav de att 90 procent av barnen behövde extra stöd i skolan. Så med bakgrund av det är det nog många som behöver stöd i sina klasser men som inte får det.

 

Hur ser du på inkludering kontra att man låter elever lämna klassen och få stöd i smågrupper eller enskilt?

– Vi tror på en inkluderande skola som kan välkomna alla elever. Men det är viktigt att diskutera vad inkludering ska innebära i praktiken, och den hårdragna tolkningen att elever alltid ska delta i sin ordinarie grupp fungerar inte för alla. Det viktigaste är att utgå från elevens förutsättningar och att man ser till att eleven får möjlighet att klara kunskapsmålen och utvecklas.

 

Vad är det viktigaste resultatet i rapporten anser du?

– Det är nog de positiva effekter man kan se av extra anpassningar och annat stöd. Eleverna uttrycker det här väldigt insiktsfullt. Man trivs bättre i skolan, man får bättre betyg, man har mer ork och energi och man klarar skolarbetet bättre. Hela livssituationen och den psykiska hälsan förbättras.

Totalt 383 elever på högstadiet och gymnasiet har svarat på enkäten från Riksförbundet Attention, Resultaten är samlade i rapporten Lyssna på mig!

 

Nio av tio svarar att en bra lärare är någon som är tydlig och bra på att förklara.

 
 
statistik%201-1.ai

Sju av tio anser att en bra lärare vet mycket om elevens svårigheter.

 

 
statistik%201-1.ai

Något fler än hälften anser att deras lärare vet tillräckligt om vad det innebär att ha npf.

ur Lärarförbundets Magasin