Läs senare

Anpassas inte efter npf

AKTUELLTRAPPORT

13 dec 2016

Skolan är inte tillräckligt anpassad för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, och rörelsehinder. Det svarar varannan specialpedagog i Skolverkets rapport Tillgängliga lärmiljöer? Nästan lika många uppger att skolans lokaler inte gör det möjligt att dela upp elever i mindre grupper tillfälligt – något som behövs för att lärmiljön ska passa alla. Och diagnoser har fortfarande betydelse för en elevs möjlighet att få särskilt stöd. Det uppger hälften av specialpedagogerna och rektorerna i undersökningen.

ur Lärarförbundets Magasin