Läs senare

Hjälp-mig-lappen gör väntan lätt

TurtagningÅsa Löwenadler på Fyllingeskolan låter eleverna lägga fram en skylt för att visa att de behöver hennes uppmärksamhet. Det gör väntan lättare för elever med npf.

12 maj 2017
Foto: Anders Andersson

Vad?

En utskriven och inplastad lapp
som det står ”Hjälp mig!” på.

Hur?

Eleven kan lämna lappen till läraren eller lägga den i en särskild ruta på bänken som markerar att lappen är ”aktiverad”.

Varför?

Hjälp-mig-lappen underlättar för elever som har svårt för att be om hjälp, räcka upp handen och vänta på sin tur.

Vem?

Åsa Löwenadler, utbildad speciallärare som arbetar som förstelärare med inriktning på specialpedagogik på Fyllingeskolan i Halmstad.

”Jag jobbar som lärare i en särskild undervisningsgrupp. Här går elever med neuropsykiatriska funktionshinder som ofta har svårt att be om hjälp och att vänta på hjälpen. Vi använder hjälp-mig-lappar som stöd för dem. En elev kan antingen lämna lappen till mig eller aktivera den genom att lägga den i en speciell ruta på bänken.

Lapparna fyller flera funktioner för våra elever. För det första är de visuella påminnelser om att man kan be sin lärare om hjälp. För det andra underlättar de för elever som har det svårt med verbal kommunikation. De kanske drar sig för att be om hjälp muntligt men en hjälp-mig-lapp talar för sig själv. För det tredje är det många elever med adhd som inte orkar hålla upp handen tills de får lärarens uppmärksamhet. De kan i stället sätta lappen i rutan och känna sig trygga med att läraren ser dem och kommer så snart som möjligt.

Elever med autism har ofta svårt att förstå varför de måste vänta. I en stor klass leder det till frustration och eleven kan drabbas av raseriutbrott. Ofta försöker lärarna förebygga det genom att alltid ge hjälp direkt. Men om det finns fyra i klassen med samma problematik så blir det svårt. På sikt är det inte heller en bra lösning för eleven. Det är inte socialt accepterat att kräva direktrespons av sin omgivning. Det är inte så det funkar i livet.

Vi skulle kunna ge eleverna i den lilla undervisningsgruppen hjälp direkt. Men vi dröjer medvetet eftersom vi vill utmana dem och ge dem strategier för att vänta. I början handlar det kanske bara om tio sekunder men efter hand ökar vi tidsspannet till tjugo och så vidare. Hjälp-mig-lappen är ett verktyg som eleverna kan ha med sig när de går från den lilla gruppen och ut i ordinarie klass.”

ur Lärarförbundets Magasin