Läs senare

Avgörandet nära för ifrågasatt garanti

AktuelltRegeringen stötte på patrull kring läsa-skriva-räkna-garantin. Sista dagarna i maj fattar riksdagen slutligen beslut i frågan.

av Elisabeth Cervin
15 maj 2018
15 maj 2018

– Jag hoppas den går igenom. Att jobba på det här sättet, diagnostiskt, är egentligen inget nytt, säger Helena Ramund Norén, speciallärare och medlem i Lärarförbundets referensorgan för särskola och specialpedagogik.

Införandet av läsa-skriva-räkna-garantin, även kallad åtgärdsgarantin, blev en segdragen historia. Många remissinstanser var kritiska och oppositionspartierna stoppade förslaget, med hänvisning till att det innebär extra administration för lärarna.

Även om regeringen nu har omarbetat förslaget, bland annat genom att dra ner på dokumentationskraven, är inte utgången given när riksdagen tar beslut i frågan den 30 eller 31 maj.

I korthet innebär garantin att elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggs redan i förskoleklassen. Skolverket arbetar med kartläggningsmaterialet. Vid risk för att eleven inte uppnår framtida kunskapskrav ska läraren gå vidare med en särskild bedömning. I årskurs ett och tre ska de redan befintliga bedömningsstöden samt de nationella proven användas på samma sätt, alltså för att fånga upp elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Det ingår ju i lärarens uppdrag att följa barnets utveckling.

Det viktiga, enligt Helena Ramund Norén, är att kartläggningen går att använda i undervisningen:

– Det ingår ju i lärarens uppdrag att följa barnets utveckling, och förhoppningsvis är det kommande materialet för förskoleklassen designat så att det flyter in naturligt i undervisningen.

Speciallärare och specialpedagoger får en framskjuten roll. Den särskilda bedömningen av elever ska, som huvudregel, genomföras med deras hjälp.

I bland annat sociala medier har kritik framförts för att ordet garanti är missvisande. Ingen lärare kan någonsin garantera att alla elever godkänns.

– Garanti är kanske inte ett väl valt namn. Men det vi kan garantera är att vi uppmärksammar behovet och gör insatser, säger Helena Ramund Norén.

ur Lärarförbundets Magasin