Läs senare

Ändrar sig om fasthållning

AKTUELLTFasthållningen av eleverna var kränkande behandling. Skolinspektionen har ändrat sig i fyra av sju omprövade fall.

01 sep 2017

I kölvattnet av Sveriges Radios rapportering om fallet Oscar, som regelbundet hölls fast i
skolan vid utbrott, har Skolinspektionen omprövat sju fall av fasthållning. Myndigheten har alltså tidigare bedömt att agerandet i dessa fall inte har inneburit en kränkning av eleven.

I fyra av sju fall ändrar sig nu Skolinspektionen: fasthållningen var inte okej.
Det handlar bland annat om en elev, med en känd funktionsnedsättning, som bars ut ur matsalen på grund av att andra elever skulle sitta vid bordet. Barnet bars över skolgården, stängdes in på fritidshemmet och hölls fast på golvet. Ingreppet var ”klart mer ingripande än vad som var nödvändigt”, konstaterar Skolinspektionen.

Samtidigt konstaterar inspektionen att det ibland finns ”omständigheter som kan berättiga ett visst fysiskt tvång, vilket då inte kan anses utgöra en kränkande behandling i lagens mening. Detta gäller till exempel om det finns risk för att elever kan komma till skada om ett ingripande från personalen inte sker”. Följaktligen har Skolinspektionen inte ändrat sitt beslut i
exempelvis ett fall där en elev hölls fast i armar och ben i syfte att skydda eleven själv och andra närvarande.

ur Lärarförbundets Magasin