Läs senare

Barnaga vanligt trots förbud

17 maj 2011

Sedan 30 år tillbaka är det förbjudet att slå barn i Sverige. Trots detta kom i dagarna dystra siffror som visar att barnmisshandel är vanligt. Vart sjunde barn har blivit misshandlat, i de flesta fall av en förälder. Från 1960-talet och framåt minskade barnmisshandeln i Sverige men den minskningen tycka ha avstannat på senare år.

En ny studie av Eva-Maria Annerbäck vid Linköpings universitet visar att misshandlade barn har sämre hälsa och tar större risker som unga. Sju av tio ungdomar med självskadebeteende har utsatts för någon form av övergrepp.

Bästa sättet att förebygga barnmisshandel är att våga prata om det. Ett sätt kan vara att ta upp agaförbudet och barnkonventionen i skolan, råder Annerbäck.

Barn som blir slagna och barn som skadar sig själva är ämnen som det finns anledning att återkomma till i kommande nummer av Specialpedagogik.

I det här numret har vi ett längre reportage om hur lärargrupper har utvecklat ledarskap och metoder för bättre arbetsro i klassrummen.

Vi har arbetat mycket med början och slutet av lektionerna. Det här är kritiska ögonblick, berättar Margareta Bylin som lett arbetet.

Vårt porträtt är på Anita Blom. Hon är ordförande för Stamningsförbundet och brinner för alla barn och vuxna som kämpar för att få fram orden.

Ett reportage från Häggvik går i kärlekens och samlevnadens tecken. Vi har varit med när lärarna i gymnasiesärskolan haft temadag om sexualitet. Samtalen handlade bland annat om elever som förlovar sig inte en gång, utan kanske upp till tio gånger under åren i gymnasie-särskolan. Ett uppgift för lärarna var också att ta ställning till hur man som vuxen ska agera när elever hånglar i korridoren.

Till sist vill jag berätta att vi på redaktionen har gått på kurs i sociala medier. Som ett reslutat av detta finns vi nu på Facebook. Här är du välkommen att följa vårt arbete och tycka till om tidningen. Vi kommer då och då att efterlysa tips om olika teman som vi planerar. Du hittar oss på www.faceboook.com, där du söker på ”tidningen Specialpedagogik”.

ur Lärarförbundets Magasin