Läs senare

Barns behov – en knivig valfråga

av Gertrud Svensén
29 maj 2018
29 maj 2018

Det är bara mitten av maj men Stockholmsvädret tror att det är högsommar – och valrörelsen står redan i full blom. Som vanligt låter utspelen om skolan inte vänta på sig. Ett av de senaste är Liberalernas förslag om att inrätta fler särskilda undervisningsgrupper eftersom ”inkluderingstanken har gått för långt”

Det är ett faktum att många elever i dag inte får tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Det visar rapport efter rapport, senast SPSM kartläggning Villkor för utbildning. Det är också sant att många elever med funktionsnedsättningar mår dåligt i skolan. Autism- och Aspergerförbundets enkät visar att över hälften av deras medlemmars barn har varit borta från skolan på grund av bristande stöd.

Går det därmed att dra slutsatsen att inkluderingstanken hör till historien och att särlösningar är vägen framåt? Nej, naturligtvis är frågan mer komplicerad än så. Till exempel visar forskning att elever i särskilda undervisningsgrupper riskerar att fastna i utanförskap och att hämmas i sin kunskapsutveckling – precis det som Liberalerna vill motverka med sitt förslag.
Hur skolan ska klara av att stödja de elever som har allra störst utmaningar är en fråga med många bottnar. Kanske gör den sig helt enkelt ganska dåligt i en valrörelse.

Med detta nummer tar vi på redaktionen uppehåll. De politiska utspelen lär fortsätta att dugga tätt under sommaren. Vill du sätta dem i ett sammanhang finns mycket att läsa om till exempel inkludering och särskilt stöd på vår sajt specialpedagogik.se. Ha en härlig ledighet – vi ses igen till hösten!

ur Lärarförbundets Magasin