Läs senare

Identity First

BEGREPP I TIDENFörklarat av Jill C Faulkner, som utbildar inom autism och själv har diagnosen Aspergers syndrom:

04 dec 2018
Jill C Faulkner Foto: BCDavis Photography

Begreppet Identity First är ett svar på det äldre uttrycket Person First, som handlar om att en människa inte är sin sjukdom eller diagnos, utan i stället har diabetes, eller har autism. Med Identity First vill man nu lämna det gamla synsättet och i stället sätta identiteten
i fokus.
– Många personer, framför allt bland dem med en autismdiagnos, ser sin diagnos som en del av sin identitet. Det är något som påverkar hela ens person och sätt att tänka. Man är en autistisk kvinna, inte en kvinna med autism, säger Jill C Faulkner, som gör en liknelse med hbtq- och transgrupper:
– Att vara autistisk blir en identitetsmarkör.

Debatten kring Identity First syns i flera forum i USA, men förekommer även på sina håll i Sverige. Jill C Faulkner betonar att tolkningsföreträdet måste ges till dem som själva har en diagnos – det är de som ska bestämma hur man pratar om dem. För vissa är ett begrepp viktigt, medan någon annan föredrar ett annat.

Vad säger du själv?
– Jag blandar, men säger oftast att jag är autistisk, på samma sätt som jag säger att jag är blond och grönögd. Det är inte så laddat för mig.

ur Lärarförbundets Magasin