Läs senare

Begrepp i tiden: utforma

av Björn Andersson
09 sep 2019
09 sep 2019

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga.

– I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever. En god lärmiljö är utformad utifrån indikationerna social, pedagogisk samt ­fysisk miljö. Vi arbetar aktivt med att ut­forma lärmiljön i sin helhet och tar då med de indikationer som påverkar våra elevers möjligheter till lärande och kunskaps­utveckling. Målet för mig och mina kollegor är att utforma en verksamhet som har en mångfald av naturliga anpassningar i sig. Tillgängliga lärmiljöer ger alla elever bättre förutsättningar i sitt lärande.

Kan man då minska de extra ­anpassningarna?

– Ja, då de blir en naturlig del av ledning och stimulans i klassrummet, vilket i sig kan minska behovet av särskilt stöd. Det sparar tid på alla nivåer i verksamheten. Tid som kan användas till att ge varje elev förutsätt­ningar att nå så långt som möjligt i sitt ­lärande. Goda generella lösningar i lär­miljön tillsammans med fördjupad kunskap om förutsättningar för lärande bör göra att vår verksamhets behov av särskilt stöd minskar. SPSM synliggör vinsten med att utforma en god lärmiljö samt relationen till extra anpassningar och särskilt stöd på ett bra sätt i Handledning till värderingsverktyg för ­tillgänglig lärmiljö.

ur Lärarförbundets Magasin