Läs senare

Behovet av två utbildningar ifrågasätts

AktuelltSpecialpedagoger ska precis som speciallärare bli behöriga att ge särskilt stöd. Behovet av två olika utbildningar ska dessutom ses över. Detta är några av förslagen i en ny statlig utredning.

av Elisabeth Cervin
09 jun 2017
09 jun 2017

Behörighets- och legitimationsreformen lämnade många frågetecken att räta ut. Igår presenterade utredare Björn Åstrand delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola.

Utredningen föreslår att specialpedagogisk examen ska ge behörighet att bedriva ”undervisning som avser särskilt stöd”, något som i dag endast speciallärare har. I utredningen konstateras att det är ”orimligt” att specialpedagogers behörighet beror på vilket datum utbildningen påbörjades, utan hänsyn till utbildningens innehåll. I dag får vissa specialpedagoger samma behörighet som speciallärare, andra inte. Dessutom framhåller utredningen att det måste undersökas vidare om det behövs två olika yrkesexamina: specialpedagogexamen och speciallärarexamen, när arbetsuppgifterna många gånger sammanfaller.

Behörigheten i särskolan berörs också på flera sätt. I dag är endast 15 procent av lärarna i grundsärskolan behöriga. Enligt dagens övergångsregler har särskolan till 1 juli 2018 på sig att säkra lärarnas behörighet. Björn Åstrand föreslår att perioden förlängs till 1 juli 2021.

Det ska bli möjligt även i särskolan att bli behörig på grund av erfarenhet, föreslår utredningen. Det gäller alltså lärare som har undervisat åtta år i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och särskild undervisning för vuxna. Undervisningstid fram till 1 juli 2021 ska få räknas in i de åtta åren, enligt förslaget.

Utredningen vill också göra en rad korrigeringar kring vem som blir behörig att undervisa var och i vad inom särskolan. Exempelvis föreslås en ämneslärare i grundskolans årskurs 7–9, som sedan gått speciallärarutbildningen mot utvecklingsstörning, bli behörig att undervisa i sina ämnen i särskolans årskurs 7–9 och gymnasiesärskolan. I dag behöver lärare ha behörighet för grundskolans mellanstadium för att få arbeta i särskolans högstadium.

Slutbetänkandet presenteras den 1 december 2017.

Läs mer

Här hittar du delbetänkandet i utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201751/

ur Lärarförbundets Magasin