Läs senare

Betygshets i fokus för forskning

AKTUELLTNy forskning vänder blicken mot den ohälsa som drabbar högpresterande elever. Ett specialpedagogiskt förhållningssätt kan vara nyckeln.

30 jan 2018

Det finns en baksida med höga betyg; stress och oro. Men också en känsla av meningslöshet. Vad pluggar jag för, egentligen? Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, fokuserar i en kommande fallstudie på just högpresterande elever.
– Som regel utgår vi från att goda studieresultat är det mest önskvärda, men strävan efter höga betyg kan också få negativa konsekvenser för elevernas mående och även för deras intresse av att lära sig på djupet.

De två skolor som är utvalda i studien bekräftar att många ”duktiga” elever inte tycker att skolarbetet är intressant.
– Det är så klart ett problem och skapar ohälsa, säger Christian Lundahl.

Forskning har visat att ett omvärldsorienterat förhållningssätt, där kunskapen sätts i relation till hur den kan användas i praktiken, fungerar som motivator för elever som har svårt att uppnå målen. Christian Lundahls hypotes är att samma borde gälla för den högpresterande gruppen. Det finns en risk att lärare tror att dessa elever inte behöver samma hjälp som andra med att se kopplingen till sin egen vardag.

Christian Lundahl vill använda begreppet hållbart lärande. Elevhälsans uppdrag är att jobba förebyggande och därför måste hälsofrågor byggas in i undervisningen, påpekar Christian Lundahl och tillägger att specialpedagoger och speciallärare har en viktig roll i projektet.
– Jag tror att det specialpedagogiska bemötandet, med närvaro och dialog, kommer att vara användbart i vårt arbete.

ur Lärarförbundets Magasin