Läs senare

Bim brukar språket

Språket intar en stor plats i Bim Wikströms liv. Inte bara i arbetet som speciallärare på Särvux, utan också när hon konstruerar barnkorsord och skriver lättlästa böcker. Men att skriva lättläst är inte så lätt som man kan tro, säger hon.

16 apr 2015


– Det handlar väldigt mycket om att skala av och tränga snabbare in i pudelns kärna på något vis, utan att innehållet för den sakens skull blir för fattigt. 

Det ligger ganska nära dikten, eller?

– Ja, det kan man säga. Någon frågade mig också om det inte är mycket lättare och går mycket snabbare att göra barnkorsord. Nej, så är det inte. Man är mer begränsad i vilka ord man kan använda, hur långa och hur svåra de får vara. Det kräver snarare mycket eftertanke. Jag tänker mycket på mina elever när jag skriver: ”Går det här att använda, skulle de förstå det här?” Man måste vara väldigt konkret.

 

Vad har du för elever?

– Jag jobbar uteslutande med vuxna elever som kunskapsmässigt är på en nivå motsvarande elever som går i träningsskola. Det innebär att många använder sig av pictogram, tecken, Bliss och liknande för att kunna kommunicera. Jag har några elever som kan läsa lite också.

 

Vad är det som driver dig?

– När jag trots alla svårigheter lyckas få mina elever att växa och utvecklas, och det får jag genom att hitta olika vägar till kommunikation. Det krävs mycket av mig när det gäller fantasi och uppfinningsrikedom, men samtidigt är det förstås väldigt kul och utmanande.

– Innan jag utbildade mig till speciallärare på 80-talet jobbade jag som arbetsterapeut, och även då jobbade jag mycket med att försöka hitta kompensatoriska hjälpmedel. Den bakgrunden känns väldigt bra att ha när man arbetar med sådana här svaga elever som jag gör.

 

Samtidigt som du gör mycket annat?

– Ja, de senaste fem åren har jag delat min tid mellan undervisning på Särvux och skrivande av olika slag.

 

Vad kan göra dig riktigt glad under en arbetsdag på Särvux?

– Det skulle vara enkelt att säga ”kontakten med eleverna”, även om det stämmer. Men det som gör mig ännu gladare är steget som kommer därefter: kontakten mellan eleverna. När den fungerar – när jag kan stå lite vid sidan om och se att de liksom tar egna initiativ och interagerar sinsemellan – då ler jag. Då blir jag glad!

Namn: Bim Wikström

Ålder: 56 år.

Anställd som: Speciallärare på Komvux/Särvux i Lund.

Frilansar som: författare, korsordskonstruktör, dramatiker, låtskrivare m m.

Bor: I en gammal villa i Lund.

Familj: Make och tre utflugna barn. ”De tenderar att flyga både ut och in, men just nu är de utflugna.”

Fritidsintressen: Spela musik (fiol) och vinterbada.

ur Lärarförbundets Magasin