Läs senare

Bokhyllan

13 maj 2016

Koll på nätmobbing …

Nätmobbning – handbok för skolan

Ann Frisén och Sofia Berne

Natur & Kultur

Den som blir utsatt för mobbning på nätet blir utsatt dygnet runt. Mobbaren har en mycket stor publik och trakasserier kan fortgå vilken miljö den utsatte än befinner sig i. Det gör nätmobbning om möjligt än värre än andra typer, skriver författarna till den här boken. Den ska ses som en handbok i hur lärare kan upptäcka, förebygga och åtgärda nätmobbning. Målgruppen är lärare och andra som jobbar inom skolan men boken ska också ses som en handbok till föräldrar.
… ännu mera om nätet

Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Elza Dunkels

Gothia fortbildning

Ja, du läste rätt! Det här är en till bok om nätmobbning. Barn och unga spenderar mer och mer av sin vardag på webben. Vuxna behöver då hänga med för att kunna förstå och ta till sig vad det är som barnen faktiskt gör därute i cyberspace. Då kan Elza Dunkels bok vara bra att ha i bokhyllan. Läsaren får konkreta tips på strategier för att handskas med fenomen som näthat och nätmobbning. Men det är också en bok som beskriver hur mobbning, hat och kärlek i nätvardagen uppstår. Och hur vuxna kan förhålla sig till det. Några kapitel går in specifikt på skolans och lärarnas roll när det kommer till att motverka hat, hot och kränkningar på nätet.
Nyutgåva om utanförskapGul utanpå

Patrik Lundberg

Vilja förlag

 

Under sina första nio månader i livet hette han Jong Dae. Men som bebis adopterades Patrik Lundberg från Sydkorea till Sverige. Efter uppväxten i Sölvesborg tog han senare chansen att studera i just Sydkorea för att få en möjlighet att söka sitt ursprung. Det var början på en omvälvande livsfärd. Han fick svar på frågorna om sin biologiska familj och fick reda på sanningen om varför hans barndom och liv i stället förflyttades till Sverige. Samtidigt konfronterades han med insikten om utanförskap och svårigheten att hitta tillhörighet. Han insåg att det inte var lika självklart för honom som för flertalet av hans kompisar i Sverige att ha en känsla av att höra hemma någonstans. Om den här resan handlar boken Gul utanpå, som kom 2013. Nu släpper förlaget en lättläst version som ingår i en ny serie för ungdomar. I serien ingår också en bunt böcker i extra lättlästa versioner, särskilt avsedda för nyanlända elever.

Patrik Lundberg är journalist på Aftonbladet, författare och föreläsare. Han har skrivit uppmärksammade krönikor om hur det är att växa upp i Sverige och ha ett asiatisk utseende. Hans föreläsningar handlar bland annat om rasism, identitet och spänningar mellan storstad och landsbygd.
Arbeta med nyanlända

Mötet med nyanlända

Tiia Ojala

Gothia fortbildning

 

Hur inkludera och organisera? Det är några frågor att brottas med för den som ska arbeta med nyanlända skolelever. Och Tiia Ojalas bok kan liknas vid en uppslagsbok som rymmer vissa svar. Författaren kom själv till Sverige när hon var 20 år och skriver utifrån egna erfarenheter som nyanländ. Hon beskriver numera sig själv som ”frilansande lärare” i svenska som andraspråk, föreläsare och läromedelsförfattare. Boken är uppdelad i fem delar där nämnda organisation och inkludering är två av dem. De övriga är pedagogik, hemmet och elevhälsa. Alla delar kopplas till styrdokument och läroplan och tar upp allt från kulturkrockar till inlärningssvårigheter. S
Lättläst tidsresa

Stenhjärta

Teresa Flavin

Argasso bokförlag

 

Dory hittar en gammal kruka i skogen. Inuti finns en lapp med ett meddelande från någon som längtar efter Eli. Det är upptakten till en resa bakåt i tiden. Dorys väg fram till den märklige Eli kantas av ett svart stenhalsband och en rad mystiska hemligheter. Till sist når hon ett vägskäl och väljer att försöka hjälpa Eli att rädda sin syster undan deras otäcka pappa. Men är allt verkligen så enkelt som det först verkar? Boken ingår i förlagets serie som riktar sig till unga med lässvårigheter eller med svenska som andraspråk.

 

Barn i svåra situationer
Du är en viktig vuxen i skolan

Per Bøge och Jes Dige Svensk bearbetning: Mia Berg och Monika Nyström

Randiga huset

Missbruk, skilsmässa eller sjukdom är exempel på sådant som påverkar hur barn och unga upplever trygghet i vardagen. Den här boken är en bearbetning av ett material som används på många skolor i Danmark. På uppdrag av Socialstyrelsen ger författarna tips på hur du som vuxen och arbetande i skolan kan göra för att bemöta barn i svåra livssituationer. Den ideella verksamheten Randiga huset ger stöd till barn som har förlorat en förälder, ett syskon eller en annan närstående person. Boken finns också i en särskild version för dig som arbetar i förskolan. Båda kan köpas på Randiga husets hemsida.

 

Ur förälderns synvinkel
Mamma till ett yrväder

Ann Zackrisson Allan

J.A.M. Produktion

 

Att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är inget skämt. Därför tar Ann Zackrisson Allan humorn till hjälp när hon ska beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Redan i förordet förklarar hon att det här inte är en metodbok som bygger på gedigna yrkeskunskaper. Det är snarare en berättelse om hur det är att leva tillsammans med en person som har autism eller adhd. Eller för den delen uppfostra ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den ska ses som en handbok som du som lärare först kan läsa själv och sedan kan tipsa föräldrarna om.

ur Lärarförbundets Magasin