Läs senare

Bokrecension: En vägvisare till samhället

Från krigets Syrien till ovissheten i Sverige. Specialpedagogen Eva Augustsson har läst den lättlästa boken om Amala och hennes familj.

01 okt 2014


Journalisterna Sascha Granberg och Emiliano Strauss skriver att syftet med boken Att vänta på besked är att förklara vad Arbetsförmedlingen är och gör. Berättelsen ska leda till samtal och diskussion.
Läsaren får följa med på en resa som handlar om Amala, en ung kvinna som just avslutat sin utbildning till ekonom och drömmer om att få jobba på bank. När kriget kommer till Syrien tvingas Amala och hennes familj att fly. Så småningom hamnar de i Sverige. Hon får uppehållstillstånd och hjälp av en etableringslots. Hon drivs framåt av vetskapen om att livet i Syrien är över. Hon hittar en väg till ett liv i Sverige.

 

Det är en lättläst bok som riktar sig till vuxna läsare och som kan användas som ett komplement i undervisningen. Vilja förlag ger ut skönlitterära böcker för läsovana vuxna. Inspirationen till att starta förlaget kom efter ett samtal med en SFI-lärare som berättade att hennes vuxna elever läste barnböcker i brist på annat.

Boken är indelad i en skönlitterär del där läsaren får följa berättelsen om Amala och en mer faktabaserad del. Den sistnämnda innehåller en ordlista och information om vad Arbetsförmedlingen är och gör, samt förklarande text om bland annat etableringssamtal och etableringsplan. Just den här boken kan med fördel användas i sfi-undervisningen då innehållet anknyter till den situation man kan hamna i som nyanländ i Sverige.

Lättlästa böcker med texter av detta slag fyller givetvis en oerhört stor funktion. Målgruppen, äldre elever på grund- och gymnasieskolan samt vuxenstuderande med nedsatt läsförmåga, hänvisas till lättlästa texter vars innehåll är anpassat för yngre läsare och kan upplevas som alltför barnsligt.

Förlaget har delat in sina böcker i fyra lättlästnivåer med avseende på omfång och svårighetsgrad. Det är S, M, L och XL – tänk klädstorlekar! Texten i Att vänta på besked är på XL-nivå. På denna nivå är böckerna ofta indelade i kapitel och innehåller något svårare namn, ord och uttryck samt längre meningar. Omfånget är något större och innehåller en mer sammansatt handling och med en luftig grafisk form.

På förlagets hemsida finns arbetsmaterial som anknyter till boken. I detta fall femton läsförståelsefrågor som man vid behov kan utgå ifrån. Jag vill förorda förlagets goda ambition och syfte.

Att vänta på besked

Sascha Granberg och Emiliano Strauss

Vilja förlag

ur Lärarförbundets Magasin