Läs senare

Bra för diskussioner om särbegåvade barn

RECENSIONVi förstår sällan hur begåvade de är. Den här boken är skriven för alla dem som har rätt att vara barn på sina egna villkor, skriver specialpedagog Veronica Ferm.

16 okt 2018
Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet. Mona Liljedahl. Gothia Fortbildning

Särskilt begåvade barn har spring i huvudet. Det innebär att de leker intellektuellt. Ingenting roar dem mer än att få använda hjärnan. Liljedahl gör här en genomgång av begreppet särbegåvning och hur det kan ta sig uttryck i förskolan. Boken utgår från studier och forskning om särskilt begåvade barn i förskoleverksamhet samt berättelser från föräldrar, pedagoger och barnen själva.

Särskild begåvning handlar om en medfödd kognitiv förmåga, men som kräver träning och stimulans för att barnet ska utveckla sina färdigheter och för att må bra. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv behöver även de särbegåvade barnen möta arbetssätt som förebygger och främjar. Liljedahl påvisar ett arbetssätt som benämns som ett pedagogiskt ABC – acceleration, berikning och coachning. Boken kan med fördel användas som diskussionsunderlag för att höja både kompetens och förståelse.

Liljedahl problematiserar kring begreppet särbegåvning och menar att det kan provocera. Vi förstår sällan hur begåvade de är, vilket gör att det ofta inte går så väl som det borde för de särbegåvade barnen. Den här boken är skriven för alla dessa barn, som behöver en röst och som har rätt att vara barn på sina egna villkor.

ur Lärarförbundets Magasin