Läs senare

Bråk förklaras med diagnoser

FORSKNINGNpf-diagnoser används ofta som förklaring till att elever är utåtagerande, visar ny forskning.

13 okt 2017
Bild: Joanna Hellgren

Forskare har studerat hur pedagoger talar om och använder npf-diagnoser för att förklara varför elever hamnar i konflikter och bråk. Studien bygger på intervjuer med elevhälsopersonal vid nio grundskolor.

Den kritik som tidigare funnits mot diagnoser är enligt forskarna ofta som bortblåst bland skolpersonalen.
– I dag ser de flesta, med få undantag, diagnoser som hjälp och stöd till utsatta ungdomar, säger Ylva Odenbring, docent i pedagogik, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Forskarna talar om en överdiagnostisering av barn och unga i dag, och att det märks i skolans värld. En förklaring är knappa ekonomiska resurser och att diagnoser ses som ett sätt att poängtera elevernas behov av stöd.

Risken är då, menar forskarna, att personal missar skolmiljöns betydelse för oro och konflikter. Problemet förläggs i stället hos den enskilda eleven.
– Resultaten pekar på att den professionella kulturen på skolan spelar en betydande roll för hur och på vilket sätt diagnoser används eller alternativt inte används som förklaringsmodeller på respektive skola, säger Ylva Odenbring.

Artikeln är publicerad i tidskriften Power & Education.

ur Lärarförbundets Magasin