Läs senare

Brist på bibblor i skolan

KULTURHälften av landets elever har inte tillgång till skolbibliotek, enligt en ny rapport. Det drabbar elever med funktionsnedsättning.

Foto: iStock

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. När regeringen reviderade läroplanerna tidigare i år framhölls skolbibliotekets pedagogiska funktion. Forskning visar också att ett bemannat skolbibliotek gynnar elevernas måluppfyllelse.

Men när Kungliga biblioteket, som fått i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi, presenterade sin omvärldsanalys i mitten av september, konstaterades att hälften av landets 1,3 miljoner elever fortfarande saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
– Det är sorgligt att det ser ut så här så lång tid efter att lagen trädde i kraft, säger Lotta
Davidson-Bask, bibliotekarie på Polhemskolan i Lund.

Hon menar att de elever som drabbas värst är de med svaga resultat och de som kommer från hem där det inte finns en tradition att besöka folkbiblioteken. Och förstås alla som behöver nivåanpassat material på grund av läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättning eller annat modersmål.
– Det blir orättvist. Skolbiblioteket ska vara ett stöd i måluppfyllelsen för alla elever.
Per Bengtsson

ur Lärarförbundets Magasin