Läs senare

De sökte miljonerna till stärkt elevhälsa – så mycket krävs tillbaka

AkutelltSkolverket kräver tillbaka 37 miljoner kronor i oanvända statsbidrag från kommuner, landsting och privata aktörer. Pengar som skulle ha gått till elevhälsa och specialpedagoger.

26 mar 2019

Inför 2017 delade Skolverket ut närmare 300 miljoner kronor till personalförstärkningar inom elevhälsan och gällande specialpedagogiska insatser. Totalt beviljades över 400 aktörer pengar för ändamålet, men när deras redovisningar nu har granskats skickar Skolverket ut återkrav på 37 miljoner kronor.

I flera fall handlar det om att huvudmännen inte fått till en personalförstärkning som motsvarar det utbetalade beloppet, uppger Skolverket. Men för Oskarshamns kommun, som är en av de tjugotalet aktörer som måste betala tillbaka hela summan, rör det sig i stället om en redovisningsmiss. Det berättar Peter Backhof, verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning i kommunen.

– Vi har gjort de insatser vi planerade och har förstärkt hela elevhälsan, utom skolläkarna. Men vi upptäckte felrapporteringar kring våra personalvolymer. För att inte riskera att behöva betala tillbaka pengar retroaktivt valde vi att ta kostnaden för 2017 själva, säger han.

Samtidigt klarar fyra av sex huvudmän Skolverkets granskning utan anmärkning. Bland dem finns Huddinge kommun, som också är en av dem som beviljats mest pengar i kronor räknat.

– Vi gjorde en kartläggning, sökte 5,5 miljoner och lyckades genomföra det vi hade planerat, säger Anna Hyensjö, kommunikationschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Pengarna har använts till förstärkningar med sjutton tjänster, där bland annat sex specialpedagoger och fyra speciallärare ingår.

De fick mest pengar

Några huvudmän beviljades miljonbelopp i statsbidrag för 2017, däribland:

  • Pysslingen förskolor och skolor: 6, 8 miljoner (men har återkrav på 2,5 milj)
  • Haninge kommun: 6,5 miljoner (återkrav 800 000 kr)
  • Tyresö kommun: 6 miljoner (återkrav 200 000 kr)
  • Huddinge kommun: 5,5 miljoner (återkrav 0 kr)
  • Linköpings kommun: 5 miljoner (återkrav 2 milj)

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin