Ingår i temat
Hemmasittare
Läs senare

De tar krafttag mot avhoppen

Kunskap om elevers olika sätt att lära är en av grundstenarna i projektet Plug In. Målet är att minska avhoppen i gymnasieskolan.

01 apr 2013

Bild: Henrik Witt
Totalt deltar ett 50-tal kommuner i Plug In. Det övergripande målet är att använda nya metoder för att få fler ungdomar att fullfölja gymnasiet och att få dem som redan hoppat av att återvända till skolan.

I Finspång är Jennie Tjulin projektledare för Plug In. Hon är matematik- och engelsklärare på Bergska skolan. Tillsammans med kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare är hon med i det team som ska stärka ungdomar som hoppat av eller inte kommit in på något nationellt gymnasieprogram.

– Grunden i Plug In är att möta eleverna utifrån deras individuella behov. Tanken är att processen ska formaliseras så att alla inblandade personer och instanser ska veta vad som gäller, säger hon.

Den första delen i det är att identifiera dem som är i riskzonen för att hoppa av. Information om elever i behov av särskilt stöd överlämnas från grundskolorna. Det gäller framförallt de elever som man tror inte kommer att bli behöriga till nationella program. Här sker även kontakter mellan elever och berörd personal. På Bergska skolan genomförs också screeningtester i svenska i början av höstterminen. Ansvarig är Christina Hasselrot, specialpedagog, som efter att testerna är gjorda informerar om resultaten och sedan, vid behov, handleder berörda lärare i hur de ska bemöta elever med behov av särskilda insatser.

Bild: Henrik Witt

– Det är viktigt att lärarna i sina olika arbetslag får tillfälle att tillsammans diskutera resultaten. Det handlar om att hitta rätt lärverktyg. Och det gäller naturligtvis alla ämnen. Vissa elever kan behöva få längre tid, muntliga prov, kopior på tavelanteckningar eller läshjälp. Ett exempel kan vara att lyssna på romanen det ska skrivas recension på i stället för att läsa den, säger hon.

 

Utöver den fortbildning Christina Hasselrot står för har man på kommunövergripande nivå beslutat att all personal ska genomgå en utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Specialpedagogiska myndigheten ger. Just nu deltar lärare från framförallt grundskolan men även personal på Introduktionsprogrammets individuella alternativ.

Plug In löper fram till juni 2014 och finansieras till hälften av EU. Sveriges kommuner och landsting (SKL) samordnar projektet.

I Sverige har var fjärde elev inte fullföljt sina gymnasiestudier inom fyra år.

ur Lärarförbundets Magasin