Ingår i temat
Den nya särskolan
Läs senare

De vill avskaffa särskolan i Sverige

NYA SÄRSKOLANI Sverige har särskolan en stark ställning. Men det finns de som vill avskaffa den som skolform. Vi frågade två som driver frågan.

30 jan 2018
Stefan eklund Åkerberg, utredare på paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige:
Foto: Christin Philipson

Varför vill ni avskaffa särskolan?
– Särskolan är segregerande och skiljer ut elever, vilket stänger många dörrar för dem. Vi har ett kongressbeslut på att arbeta för att alla speciallösningar på sikt ska försvinna, men kongressbeslutet uttrycker samtidigt en stor förståelse för de elever och föräldrar som i dag väljer särskilda lösningar. Det är omöjligt att lägga ner särskolan i dag. Grundskolan måste först skapa en tillgänglig lärmiljö, socialt, pedagogiskt och fysiskt, så att den får förmåga att ta emot elever med olika behov och förutsättningar.
Hur ska det gå till?
– Det finns ingen quick fix. Skolorna måste jobba systematiskt med kvalitetsarbete och tillgänglighet, det behövs bättre samordning mellan elevhälsa, skola, myndigheter och andra instanser och lärarutbildningen behöver utvecklas för att ge nya lärare de färdigheter som behövs i ett klassrum för alla elever.
– Regeringen skulle kunna sätta en bortre tidsgräns så att det finns ett mål att jobba mot. Sådant som kan behöva utredas är i vilken utsträckning elever ska kunna vistas i en särskild grupp kontra i vanligt klassrum, om alla elever ska läsa enligt den vanliga läroplanen, hur bedömning ska se ut för elever med intellektuell funktions-nedsättning och hur lärarutbildningen
kan stärkas.

Maria Svensson, specialpedagog och utbildningspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ:

Varför vill ni avskaffa särskolan?
– Vi utgår från ett barnrättsperspektiv. Särskolan är segregerande både socialt och geografiskt och vi anser att den undervisning som bedrivs där kan genomföras även i den vanliga grundskolan. Att gå i särskola begränsar individens val efter avslutad skolgång eftersom det inte ger samma tillgång till fortsatt utbildning och till arbetsmarknaden.
Hur ska det gå till?
– Den vanliga läroplanen kan breddas och alla elever i särskolan har ju en individuell utvecklingsplan precis som eleverna i grundskolan. Vi vill avskaffa betygen, som är begränsande för alla elever och utveckla de formativa bedömningarna. Men det behövs kartläggning och utredning kring hur en omställning kan ske. Kanske ska inte särskolan läggas ner utan avskaffas successivt genom att man slutar ta in nya elever, så det blir en skonsam övergång för de enskilda eleverna.
Kommer ni driva denna fråga i valrörelsen?
– Nej, vi behöver utveckla vår politik på området först, genom att tänka mer kring hur det ska gå till.

Ohotad ställning i Sverige

När skolan kommunaliserades i Sverige var det en öppen fråga om särskolan skulle finnas kvar som egen skolform. Frågan utreddes i början av 1990-talet och man landade i ett beslut om att behålla särskolan. År 2002 tillsattes en ny utredning, Carlbeck-kommittén, som föreslog att man i så stor utsträckning som möjligt skulle undervisa elever med och utan utvecklingsstörning tillsammans. Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund kastade dock utredningen i papperskorgen och sedan dess har särskolans vara eller inte varit en död politisk fråga.

Alla artiklar i temat Den nya särskolan (8)

ur Lärarförbundets Magasin