Läs senare

Elever i kläm mellan förskola och särskola

AKTUELLTFör stora klasser och dåligt anpassad lärmiljö. Det har blivit resultatet för elever med stora behov när förskoleklassen blev obligatorisk.

29 jan 2019
Barn, som tidigare gått i grupper om bara några få, kan hamna i en vanlig förskoleklass med långt över 20 elever när det inte finns förskoleklass i särskolan. Foto: Rolf Höjer/TT

Förskoleklassen blev obligatorisk för landets sexåringar i höstas. Men särskolan har ingen förskoleklass. Det har lett till att barn med stora behov hamnat i klasser med upp till 28 elever.

En lärare sammanfattar vardagen för sin elev så här: Klassen är stor och eftersom det saknas extra rum kan eleven inte gå undan. Efter skolan är eleven på fritids med cirka 60 barn.

Kraven på eleven, som saknar språk, är orimliga, anser läraren och föreslår en lösning: att förskoleklassen blir obligatorisk även i särskolan.

En skolledare som arbetar i en annan kommun har liknande funderingar:
– Vi har elever som kommer från en träningsförskola med grupper om cirka fyra barn och som förväntas gå i särskoleklass med ungefär sex elever när de börjar ettan. Men just nu går de i en förskoleklass med 28 elever.

Att det finns extra personal i klassen räcker inte, anser skolledaren.
– Det blir väldigt svårt för de här barnen att lyckas. De hamnar i ett utsatt läge där de misslyckas inför öppen ridå.

Precis som läraren efterlyser skolledaren en förskoleklass i särskolan.

I andra kommuner finns exempel på hur obligatoriet tolkats annorlunda – ibland tycks man utgå från att sexåringarna ska gå kvar i förskolan. Eller så tas de emot i grundsärskolan direkt. Att det varierar så här är problematiskt, anser skolledaren.
– När varje kommun och enhet ska hitta en egen lösning offrar man både elever och personal längs vägen. Jag önskar att det kommer nationella riktlinjer som är tydligare.

Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket, känner till att lagstiftningen kring obligatoriet väckt huvudbry. Såväl föräldrar som huvudmän har hört av sig med frågor.

Är lagen för vag?
– Jag kan inte se att lagstiftningen är fel. Vi försöker vara tydliga med vad som gäller. De barn som man tror ska gå i grundsärskolan har möjlighet att gå kvar i förskolan ett år. Det bestämmer föräldrarna.

Han betonar vikten av att det görs en god överlämning från förskolan inför skolstart, och hoppas att de nya allmänna råden för mottagande i grundsärskolan ska vara till hjälp.
– Om frågan väcks redan i förskolan om att ett barn i framtiden kan komma att tillhöra grundsärskolans målgrupp behöver förskole­chefen, efter samråd med barnets vårdnadshavare, säkerställa att kommunen är informerad. Det är också viktigt att informationen delges den förskoleklass där barnet ska gå.

ur Lärarförbundets Magasin