Ingår i temat
Bygga relationer
Läs senare

”Eleverna lär sig mycket av varandra”

RELATIONERSläpp kontrollen och låt eleverna umgås mer med jämnåriga. Det stärker deras lärande, menar forskaren Daniel Östlund.

05 dec 2017
Bild: Kati Mets

Daniel Östlund lyfter fram värdet av det han kallar horisontella relationer för elever med funktionsvariationer. Det betyder att eleverna ska få möjligheter att utvecklas tillsammans med jämnåriga.
– När jag arbetade med min avhandling i träningsskolan såg jag mycket en-till-en-undervisning. Man hade en lärare i gruppen och så fyllde man på med elevassistenter, säger Daniel Östlund, som är lektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Daniel Östlund

Han betonar att elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar har stort behov av stöd från vuxna. Men man får inte beröva eleverna deras rättigheter att skapa relationer med klasskamraterna.
– Eleverna är läranderesurser för varandra. De kan mycket och lär sig av varandra. Men det bygger på att de ges möjligheter att leka på rasterna och arbeta med ett gemensamt innehåll på lektionerna.

Relationer med jämnåriga elever behöver inte bara vara inom samma grupp. Daniel Östlund förespråkar också utbyte med elever som inte har någon funktionsnedsättning.
– Det skulle ge vinster till båda grupperna. Det är berikande att få träffa människor som inte liknar
en själv.

För att underlätta för kamratkontakter måste lärare och annan personal varva mellan närhet och distans. Ibland vara den som leder eleven och ibland släppa på kontrollen och vara den som följer. Det är också en fördel om fler än en vuxen arbetar med en elev.
– Om vuxenstödet ges av en och samma person så kan det bidra till att eleven blir hämmad i att ta initiativ och kontakt med andra. Det visar till exempel amerikansk forskning. Att ha kontakt med flera personer berikar oss alla.

Finns det elever som enbart har kontakt med en vuxen under en skolvecka?
– Jag har inga data på det men min erfarenhet säger att det kan vara så. Man kan se det här i grundsärskolan och gymnasie­särskolan men också i grundskolan, att samma elevassistent följer eleven en hel vecka.

Det finns också delar i relationsskapandet som fungerar bra i särskolan och där grundskolan kan lära. Det gäller bland annat kontakten med föräldrar.
– I särskolan är samverkan med familjer väldigt viktig för att lyckas med elevens
lärande. Kännedomen om varje elev är också god. Har man mindre grupper så ger det tidsmässigt bättre förutsättningar att bygga relationer.

ur Lärarförbundets Magasin