Läs senare

En annan skola är möjlig!

RECENSIONLärare och rektorer som stannar – och samarbetar. Det är receptet för en framgångsrik skola, enligt en ny bok. Tyvärr ser verkligheten ofta annorlunda ut, konstaterar specialpedagogen Monika Mattsson.

05 dec 2017
Att organisera för skolframgång
— strategier för en likvärdig skola
Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson
Natur och Kultur, 2017

Författarna inleder med en intressant översikt av skoleffektivitetsforskningen under de senaste decennierna innan de kommer fram till resultaten av sin studie. Resultatdelen är uppdelad i två bitar: först en genomgång av de framgångsrika och de icke framgångsrika skolorna i studien och sedan en jämförelse av de två skoltyperna. Om man har arbetat på några olika skolor så känner man tydligt igen sig. Det är inte förvånande att läsa att få rektorsbyten och en stabil lärarkår som samarbetar och har ett gemensamt synsätt leder till goda resultat. På de icke framgångsrika skolorna arbetar lärarna i hög grad ensamma och de reflekterar inte kring hur resultaten på skolan blir. Ledarskapet på dessa skolor ändras ofta, vilket skapar ständiga förändringar i organisationen och hur man arbetar mot gemensamma mål.

Boken väcker en nyfikenhet: jag vill analysera min egen verksamhet i större omfattning. Vilken typ av skola är vi? Hur kan vi utvecklas så att vi närmar oss de framgångsrika skolornas organisation? Men det är tyvärr inte så att det går att kopiera ett organisationsschema rakt av för att bli en framgångsrik skola, utan det krävs hårt jobb: ”Förbättringsarbetet behöver ta ett helhetsgrepp om såväl regler som normer och föreställningar”, skriver forskarna. För att leda till en positiv resultatutveckling behöver man arbeta både med normer som handlar om samarbete och med föreställningen om att det är elevernas lärande som ska stå i centrum.

”Skolan är till för eleverna. Det är de vuxnas, de professionellas, ansvar att skapa väl fungerande lärandemiljöer”, står det i boken. Och detta är ju precis vad specialpedagogens arbete handlar om – att skapa fungerande lärmiljöer för alla elever. På de icke framgångsrika skolorna tar inte lärarna tillräckligt ansvar för elevernas lärande. Att vara en elev i svårigheter på en sådan skola är jobbigt: förutsättningar för samarbete mellan lärarna saknas och mycket eget ansvar läggs på eleven.

Just nu är det stor omflyttning i den svenska lärarkåren, det vet vi. Den fråga jag tar med mig efter att ha avslutat boken är hur vi kan landa i en skola som behåller både pedagoger och rektorer så att vi kan bygga fler framgångsrika skolor. Detta är något som alla, lärare och elever, skulle må bra av.

ur Lärarförbundets Magasin