Läs senare

”En rigid gränsdragning kan vara livsfarlig”

ELEVHÄLSAMalmaskolan i Kolsva är känd i Skolsverige för sitt främjande elevhälsoarbete. Ett prestigelöst samarbete med socialtjänsten är en av nycklarna, enligt rektor Johan Hallberg.

04 sep 2018
Foto: Joanna Hellgren

Vad har ni gjort för att förbättra samarbetet med socialtjänsten?
– Först och främst har vi förändrat vårt synsätt. Vi har vidgat våra vyer ordentligt kring vad som är skolans uppdrag. Eleverna ska få stöd ”på det sätt och i den omfattning som behövs”, med direkt citat från skollagen. Och då väljer vi att tolka ett nära samarbete med socialtjänsten som en del i skolans uppdrag. Jag tror att en rigid gränsdragning kring vad som är skolans respektive socialtjänstens uppdrag, är livsfarlig. Men det är fortfarande jättevanligt att man på skolor tänker att ansvaret bara sträcker sig till att lämna in en orosanmälan till socialtjänsten.

Varför blir det så?
– Därför att det är enklast att som skolledare tänka så. Det är också enklast för en enhetschef inom socialtjänsten att tänka så. Alltför ofta uppstår ett ställningskrig; ”det här sköter vi och sedan får ni sköta resten”. Däremellan skapas ett tomrum – och i det tomrummet finns många tusen elever.

Johan Hallberg, rektor på Malmaskolan. Foto: Per Groth

Vem håller i kontakten med socialtjänsten?
– I praktiken är det oftast kuratorn, skolsköterskan, beteendevetaren eller jag. Men en stor framgångsfaktor för vårt elevhälsoarbete är att alla elevärenden är allas ärenden. Det är vanligt på andra skolor att ärenden fördelas tidigt. Hos oss känner alla till alla ärenden, men man är bara hands-on inom det som tillhör ens profession. Specialpedagogen är den som anpassar material så att en elev inte får oövervinnerliga rester att ta igen efter frånvaro, och skolsköterskan är den som bedömer vad magvärken kan bero på.

Stämmer det att sekretessen försvårar samarbetet?
– Nej, och det enkla svaret är medgivande. Med ett medgivande från föräldrarna existerar ingen sekretess mellan skola och socialtjänst. Hos oss har alla yrkeskategorier i elevhälsan i uppdrag att inhämta ett medgivande från föräldrar och sedan registrera det, så att alla i elevhälsan vet vad som gäller. Våra föräldrasamtal kan låta ungefär så här: ”Vi kommer att göra det som behövs för att ditt barn ska klara skolan. För att det ska fungera behöver vi också samtala med socialtjänsten utan hinder. Är det okej?” Det är elva, tolv år sedan jag senast fick ett nej på den frågan.

Med ett medgivande från föräldrarna existerar ingen sekretess mellan skola och socialtjänst.

Vad säger du till den skolledare som hävdar att ”jag har fullt upp med tillsättning av personal och att få ihop scheman, jag hinner inte vara socialsekreterare också”?
– Att det finns väldigt många uppdrag som en rektor kan delegera. Det är inte ens stipulerat i lag att rektorn ska anställa lärarna. Där­emot är det väldigt tydligt i lagstiftningen att rektorn ansvarar för elevhälsan. Det uppdraget går inte att delegera.

Malmaskolan har anställt personal med erfarenhet från socialtjänsten. Är det avgörande för ett bra samarbete?
– Nej, men det kan bli väldigt bra. Det finns jättemycket att göra både med och utan en socionom i elevhälsan. Vi hade redan börjat utveckla vår samverkan med socialtjänsten när vi anställde en socionom, och senare en beteendevetare. Men med deras hjälp har vi kunnat förstärka samarbetet. De talar socialtjänstens språk och förstår deras uppdrag. Vi sträcker ut handen mot socialtjänsten och det leder till ett givande och tagande. Vi gör något som skulle kunna tolkas som deras uppgift och de gör något som skulle kunna vara vår.

Ge exempel på samarbete!
– Om vi jobbar med en elev som är på väg tillbaka till skolan efter ett hemmasittande, så kan socialtjänsten stötta eleven i hemmet på morgonen, och sedan hämtar vi eleven där. Det viktiga är att samarbetet är prestigelöst.

Vilket är det största reella hindret för samarbete?
– Socialtjänstens omsättning på personal. Man får göra det till vardag att knyta kontakter med nya socialsekreterare. Men om en socialsekreterare har ett gott samarbete med skolan kan det i sig bli ett skäl att vara kvar på jobbet.

Har skolan eller socialtjänsten mest att vinna på samarbetet?
– Båda två, men allra mest eleven.

Vad tycker du om att Skolverket och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda myndighetssamverkan?
– Det är bra. Men sitt inte och vänta på resultatet. Börja jobba! Det finns en massa konkret att sätta tänderna i.
– Vi ser hur elever och föräldrar uppskattar flexibiliteten och framför allt resultatet av arbetet. Det är ett skitkul arbetssätt!

ur Lärarförbundets Magasin