Läs senare

Få ordning på likvärdigheten

av Gertrud Svensén
27 Jan 2017
27 Jan 2017

Många drog nog en lättnadens suck den där dagen i början av december när Pisaundersökningen presenterades. Äntligen tycktes nedgången i den svenska skolan ha vänt.

Men likvärdigheten är en rejäl plump i protokollet. Vi blir allt sämre på att kompensera för elevers skilda förutsättningar, visar Pisa.

Detta har fått regeringen att snabbt presentera ett ordningslyft för skolan. Kopplingen är, enligt regeringen, att det är eleverna med sämst förutsättningar som lider mest av stök och oordning i klassrummet. Lösningen är ett åtgärdspaket som innehåller både förstärkt ledarskap, tydliga ordningsregler och bättre förutsättningar för rektorer att skapa studiero och trygghet på sina skolor. Skolverket ska få i uppdrag att jobba med lärarnas ledarskap och Skolinspektionen ska granska hur ordningsreglerna på landets skolor ser ut och efterlevs.

Naturligtvis är den försämrade likvärdigheten ett mycket allvarligt problem. Den står också i fokus för Skolkommissionens arbete, som ska slutredovisas i april i år.

Men jag har svårt att se hur fokus på ordning och reda ska kunna göra någon avgörande skillnad när det fortfarande är ett känt faktum att elever inte får det stöd de har behov av (läs artikeln här). Då håller jag med den majoriteten av lärare som i en undersökning från Lärarförbundet nyligen svarade att satsningar på särskilt stöd är det allra viktigaste för att höja kunskapsresultaten i skolan. Och så håller jag tummarna för lilla Uppvidinge kommuns satsning för att lyfta varenda lärare i specialpedagogik (läs reportaget här). Det tror jag kan göra skillnad om något.

ur Lärarförbundets Magasin