Läs senare

Fågelperspektiv på lärandet

REPORTAGESannarpsgymnasiets naturrum ger alla elever möjlighet att utforska naturen. Lusten har väckts för att lära mer i alla ämnen.

12 maj 2017
Matdags. Eleverna på Sannarpsgymnasiet har gjort egen fågelmat, vilket gör det extra spännande att se vilka fåglar som flyger in och äter från naturrummets många små holkar. Jonathan Korsbacke undersöker tillsammans med specialläraren Lotta Fornell. Foto: Christel Lind

Här kan Halmstads måsar inte landa och skrika. Naturrummet ligger skyddat mellan två av skolbyggnadens flyglar, avgränsat och inhägnat. Elevernas alster kan hänga kvar här ute i veckor utan att något stör. Medan specialläraren Lotta Fornell och eleven Jonathan Korsbacke sår frön en bit bort, visar läraren Louise Mathiasen oss runt i det nya uterummet som just nås av vårens första solstrålar. I flera månader förra året pågick förvandlingen från en mer traditionell skolgårdsdel till ett pedagogiskt rum på gymnasiesärskolan.
– Här öppnar vi dörren till omvärlden för eleverna och gör miljöerna tillgängliga. Några kanske inte kommer till havet så ofta. De kan känna sanden mellan tårna, se utvecklingen i naturen och årstidernas växlingar, säger Louise Mathiasen.

Sandstranden i naturrummets ena del är en av fler miljöer, på sommaren kan även vågskvalp höras från högtalarna. I rummets många ”stationer” kan eleverna känna, lukta, smaka, uppleva. Alla sinnen får vara med.
– Här hade vi solrosorna. Då kunde vi mäta längden på dem och även på eleverna. Solrosfröna har vi sedan plockat och ska så nu till våren.

I olika odlingsbäddar kommer snart björnbär, rabarber, smultron, vitlök, hösthallon, vinbär, kryddväxter att börja växa. Eleverna är delaktiga både i att bestämma vilka växter som ska ges plats och i hela förloppet med att så, vattna och skörda, ut-ifrån sina egna förutsättningar.
– Vissa elever kan gräva i jorden, andra får känna och lukta på jorden. Kan man inte hjälpa till kroppsligt får man bidra på andra sätt, förklarar Louise Mathiasen.

Alla behöver tänka ännu mer på lärandet, att det ska vara utmanande för alla elever.

Utomhuspedagogik handlar inte bara om att komma ut, det möjliggör en annan typ av lärande, enligt Louise Mathiasen.
– Vi kopplar till våra olika ämnesområden och tar hjälp av naturen. Vi väcker elevernas engagemang och utnyttjar de dynamiska situationerna som kan uppstå här ute. Det kan komma en myra som någon ser, då kan vi passa på att räkna benen på den till exempel.

Naturrummet passar fint in i Sannarpsgymnasiets utvecklingsarbete som påbörjades för några år sedan. Det handlar om att, likt många andra särskolor, gå från att vara en i huvudsak omsorgsverksamhet till att sätta undervisningen och elevernas lärande i fokus. I varje klass, som består av fyra–fem elever, arbetar numera en utbildad lärare. Lotta Fornell, speciallärare, som började här för tre år sedan, är den som leder utvecklingsarbetet. Utmaningen är förstås att anpassa undervisningen till de vitt skilda behoven som eleverna har.
– Vissa har inga kommunikationsverktyg alls när de kommer till oss, vissa kan läsa och skriva. Vi anpassar kunskapen inom ämnesområdena till respektive elev.

Strandliv. Här kan eleverna känna sanden mellan tårna, lyssna på vågskvalp och lära sig om till exempel fiske och djur som lever i och vid havet. Foto: Christel Lind
Fågelkunskap. Naturrummets ena vägg pryds av björkstammar med färgglada fågelholkar på. Dörrarna kan öppnas som en liten aktivitet när elever lär sig om fåglars fortplantning och liv. Foto: Christel Lind
Kontaktkarta. Genom att se illustrationer och tecken, får eleverna lättare att lära sig det som naturrummets olika stationer erbjuder. Foto: Christel Lind

Alla assistenter som jobbar i klasserna har fått kompetensutveckling för att klara det nya uppdraget bättre. Men det är förstås läraren som bär ansvaret för både kvaliteten på undervisningen och bedömningen, vilket kan vara tufft ibland, enligt Lotta Fornell.
– Vi behöver anställa fler speciallärare, och alla behöver tänka ännu mer på lärandet, att det ska vara utmanande för alla elever.

Numera görs en fyraårsplanering för elevernas ämnesområden. Lärarna har också kommit fram till vad som ska dokumenteras så att elevernas utveckling lättare går att följa. Sedan nya läroplanen kom är uppdraget mycket tydligare, men ännu har den inte nått särskolans samtliga verksamheter. Sannarpsgymnasiets lärare vill göra allt för att ge samtliga elever kommunikationsmöjligheter och har utbildat sig vidare inom ikt för att höja sin kunskap och kvaliteten på undervisningen, berättar Lotta Fornell.

Oavsett vilken nivå en elev befinner sig på, och oavsett funktionsförmåga, har Sannarpsgymnasiets nya naturrum bidragit till lärande och utveckling, konstaterar både Lotta Fornell och Louise Mathiasen. Vissa elever som tidigare har varit svåra att motivera till utevistelse går numera gärna ut. Engagemanget och nyfikenheten har väckts.
– De elever som har klassrum med fönster ut mot naturrummet kan till och med utnyttja miljön för lärande inomhus. De kan räkna fåglarna som flyger in, se vilka fåglar som besökte rummet just den dagen, säger Louise Mathiasen.

Gröna fingrar. En viktig del av naturrummet är alla växter som eleverna är delaktiga i att välja ut, plantera och sköta om. Foto: Christel Lind

Det var på hennes initiativ som naturrummet blev verklighet. Louise Mathiasen är florist och yrkeslärare i grunden, med mycket kunskap om trädgård och odlingar. När hon började på gymnasiesärskolan såg hon genast möjligheterna att låta sina olika kompetenser berika varandra. Eftersom skol-ledningen var positiv, kunde hon med stöd av kollegorna förverkliga idén om ett naturrum. Men det var också mycket ideellt arbete på kvällar och lyckliga sammanträffanden som gjorde att det pedagogiska rummet kunde byggas.
Vi går fram till en vägg som pryds av färgglada fågelholkar som eleverna kan öppna – en aktivitet att koppla till kunskap om fåglarnas liv. Detta hittar vi på en av naturrummets kortsidor som delvis är täckt av itusågade trädstammar. Louise Mathiasen stryker med handen längs en av stammarna.
– De här fick vi från träd som höggs ner i närheten, berättar hon, samtidigt som en fågel flyger förbi oss och landar på naturrummets centralt planterade äppelträd.
– Måsarna klarar inte av att flyga in här, men titta en rödhake! Vilken välkommen gäst!

ur Lärarförbundets Magasin