Läs senare

Färre inom särskolan söker Lärarlyftet

Intresset för att läsa till speciallärare inom Lärarlyftet fortsätter att dala, visar söksiffrorna inför hösten.

13 maj 2014

Det är ganska exakt en sökande per plats till speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning inom ramen för Lärarlyftet 2 inför hösten 2014. Utbildningen vänder sig till anställda i särskolan som behöver denna specialisering för att ha rätt att undervisa där efter 1 juli 2018.

Det finns i dagsläget 279 förstahandssökande till de 275 platser som sammanlagt erbjuds på sju lärosäten. Det är färre ansökningar än inför hösten 2013, då 389 personer hade sökt vid denna tid, enligt Daniel Lundström, projektledare för Lärarlyftet 2 på Skolverket. Hösten 2013 innebar i sin tur en rejäl dipp jämfört med hösten innan då närmare 600 personer sökte speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet 2.

Daniel Lundström ser två anledningar till det sjunkande intresset:

– Det handlar dels om att deltagarna upplever att de får för dåliga förutsättningar av sin huvudman för att studera, dels om att studietakten ligger över 50 procent.

Lärarlyftet 2 löper ut i december 2016, vilket gör att de studenter som börjar hösten 2014 inte hinner läsa hela utbildningen på halvfart. Exempelvis är studietakten 67 procent på Linnéuniversitet och 60 procent på Malmö högskola.

Söksiffrorna visar på stora skillnader mellan de olika lärosätena. Det är 88 förstahandssökanden till de 45 platserna vid Stockholms universitet medan det är 21 förstahandssökande till de 45 platserna på Malmö högskola.

Siffrorna kan justeras dagligen, eftersom samtliga lärosäten fortfarande håller öppet för ansökningar trots att ansökningstiden gick ut den 15 april.

Att det finns en sökande per plats betyder inte att alla platser kommer att bli upptagna.

– Jag skulle gissa att hälften av de sökande faller bort för att de inte uppfyller antagningskraven. De kan sakna behörighetsgivande examen eller huvudmannens godkännande att gå utbildningen, säger Daniel Lundström.

ur Lärarförbundets Magasin