Läs senare

”Fasthållning är ett jättestort problem”

AKTUELLTÄr det lämpligt att hålla fast ett barn? Skolinspektionen vet inte svaret. ”Alarmerande”, anser Stefan Boström.

11 maj 2017
Fasthållning leder aldrig till något bra, enligt psykolog Stefan Boström. Foto: Privat

Skolinspektionen omprövar för närvarande sju fall av fasthållning av elever. Ärendena aktualiserades efter Ekots rapportering om Oscar, som regelbundet hölls fast vid utbrott i skolan.
I samband med dessa omprövningar skickade Skolinspektionen en rad frågor till
Socialstyrelsen. ”Beskriv de medicinska risker som finns med att hålla fast och/eller lägga ner ett barn på golvet” är en av de formuleringar som väckt kritik, bland annat från nätverket Elevens rätt och psykologen Bo Hejlskov Elvén, expert på beteendeproblematik i skolan.

Stefan Boström är psykolog, knuten till särskilda undervisningsgrupper i Uppsala kommun. Han och en grupp psykologer argumenterar mot fasthållning i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Skolinspektionens frågor tyder på ”stor okunskap”, anser Stefan Boström:
– Det är alarmerande att den myndighet som ska bedöma om en kränkning har skett, inte känner till vilka konsekvenser en fasthållning har.

Stefan Boström har i en enkät frågat elevassistenter i Uppsala om de varit med om att hålla fast en elev. 86 procent svarade ja.
– Vi som jobbar dagligen med dessa frågor vet att fasthållning är ett jättestort problem. Skolans personal gör det med motiveringen att eleven ska lugna sig, men det fungerar inte så.

Stefan Boström framhåller att det finns gott om forskning om fasthållningens risker. Exempelvis kan begränsad andning i en situation när syrebehovet är stort, leda till döden. Han ifrågasätter också argumentet att elever hålls fast för att skydda andra. I de flesta situationer kan nödvärnsrätten inte åberopas. Det finns också, påpekar han, metoder för att avbryta en akut situation, utan fasthållning.

Annica Runsten, rättschef på Skolinspektionen, har sammanställt frågorna till Socialstyrelsen. Hon håller inte med om att myndigheten saknar kunskap:
– Nej, men det finns vissa svåra frågeställningar där vi vill bredda vårt underlag för bedömning och inhämta expertkunskap. Ärenden som innehåller uppgifter om fysiska ingripanden är komplicerade att utreda, eftersom de handlar om snabba förlopp och avvägningar.

Socialstyrelsen har avfärdat Skolinspektionens frågor med att det inte ligger i deras uppdrag att ”ta fram riktlinjer för skolans pedagogiska personal”.

ur Lärarförbundets Magasin