Läs senare

Film ska öppna nya vägar till lärande

KULTURAtt kunna förstå och tolka rörliga bilder blir allt viktigare. Fem testskolor har undersökt hur film kan få större plats i undervisningen.

30 jan 2018
Fem skolor har jobbat med att skapa och tolka rörliga bilder i regi av Svenska film-institutet. Foto: iStock

FN-organet Unesco rankar ”filmkunnighet” som en av tolv viktiga mediekompetenser för framtidens medborgare. Det handlar bland annat om att kunna förstå, tolka, skapa och kritiskt granska rörliga bilder.

I det treåriga projektet Kompisskolor har Svenska filminstitutet tillsammans med skolpersonal och elever på fem skolor i landet undersökt hur man kan arbeta med film i den ordinarie undervisningen. Skolbibliotekarien och läraren Iréne Johannesson ansvarade för projektet de första två åren på Nytorpsskolan i Göteborg. De valde ledorden ”Se, samtala, skapa”.
– Vi kopplade ihop film och läsning, som vi redan jobbade med och inriktade oss på rum och miljöer, säger hon.

Eleverna fick bland annat se filmen Isdraken samtidigt som de läste delar ur boken, som handlar om flytt, vänskap och mobbning. De gjorde även en egen dokumentärfilm om skolan som riktade sig till de nyanlända kamraterna, där viktiga platser som matsalen, skolgården och slöjden presenterades. Vid premiären fixade de en egen filmvisning.
– Jag ville visa att man kan se film i olika miljöer: i en biosalong, i klassrummet eller i språkkaféet, säger Iréne Johannesson.

År tre fördjupades det egna skapandet genom skräckfilmer på temat rädsla. Under projektet fick eleverna flera gånger träffa professionella regissörer, bland andra Suzanne Osten, och de hade ett tätt samarbete med en filmpedagog.

Arbetet på de fem skolorna har sammanfattats i en rapport och i ett pedagogiskt material med tips på hur film kan användas i skolan. Allt finns att ladda ner gratis på filminstitutet.se.

ur Lärarförbundets Magasin