Läs senare

Filmläger lyfter tjejer med ad(h)d

AktuelltDet är fullt fokus på annars osynliggjorda tjejer i ett spännande projekt i Burlöv i sommar – och på att öka ­lärares förmåga att anpassa under­visningen för denna elevgrupp.

27 maj 2019
Foto: Pixabay

Även om det allmänna medvetandet om adhd på senare år äntligen börjat komma ifatt den omfattande forskningen så finns det ett område som verkligen släpar efter. Synliggörandet av drabbade tjejer. Fokus ligger alltjämt på pojkar. Delvis beror detta på att symtombilderna vid sidan av alla likheter också har väsentliga skillnader, och då främst att flickor ofta uppvisar mindre hyperaktivitet. Det är därför de också oftare får diagnosen add.

Burlövs kommun gör nu en spännande sommarlovssatsning på att lyfta fram dessa tjejer, och det sker i flera led, som ringar på vattnet.

– Vi väljer det här mediet eftersom film har större möjligheter att beröra människor och få dem att förstå, säger Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun och en av de ansvariga för lägret Det ni inte ser.

– Genom filmskapandet får flickorna de också en möjlighet att göra sig själva och sin värld synlig.

Projektet är ett samarbete med Film i Skåne, som ser till att deltagarna får möta erfarna och skickliga filmpedagoger. Förutom att de därigenom får tillgång till ytterligare ett sätt att kommunicera kommer deras filmer att ge lärare en möjlighet att förstå tjejerna bättre.

– Vi tror att det kommer att öka lärarnas vilja att möta dem på ett nytt sätt och på så vis utveckla sin kompetens. Och genom att arrangera filmlägret skickar vi ett viktigt budskap till dessa flickor: Vi vet att ni finns, och era erfarenheter är viktiga för oss!

Samarbete med film i skåne

Filmlägret Det ni inte ser pågår den 16–19 juni 2019 i Ystad, och är en del av ett större utvecklingsarbete som Burlövs kommun inlett tillsammans med Film i Skåne.

Mer info på Burlov.se, under fliken ”Utbildningsomsorg” och därefter ”Kvalitet och utveckling”.

ur Lärarförbundets Magasin