Ingår i temat
I skuggan av pojkarna
Läs senare

Fler flickor med adhd upptäcks

TEMASkolan har blivit bättre på att upptäcka flickor med adhd, enligt forskaren Svenny Kopp. Men utvecklingen är inte lika positiv för flickor med autism.

13 Dec 2016

27_tjejiljusnyNär Svenny Kopp publicerade sin avhandling år 2010 blev den en väckarklocka för många. Hon visade att sjukvården gång på gång misslyckades med att ställa rätt diagnos på flickor med adhd och autism. Konsekvensen blev onödigt lidande för flickorna som fick vänta länge på rätt behandling och rätt insatser. Många blev mobbade i skolan och misslyckades med sina studier.
Men något har hänt under de år som gått sedan avhandlingen publicerades, enligt Svenny Kopp, medicine doktor och specialist i barn- och ungdomspsykiatri.
– Det har kommit mycket ny forskning om adhd hos flickor och i dag upptäcks många fler, berättar hon.
Hon ser också en ökad medvetenhet hos skolpersonal som bidrar till att fler flickor utreds för adhd.
– På en del håll har lärarna blivit duktiga på att fånga upp flickors signaler. Det kan annars vara svårt eftersom flickors problem inte är lika synliga i skolan. De är mer utåt-agerande i hemmet.

Forskarna räknar med att adhd är ungefär dubbelt så vanligt bland pojkar som bland flickor. Men tittar man på faktiskt ställda diagnoser så är skillnaden betydligt större.
I många landsting är det hela fyra till sex gånger vanligare att pojkar får en adhd-diagnos. Den snedfördelningen har funnits länge. Det nya är att den verkar ha försvunnit på några ställen i landet, enligt Svenny Kopp. Där är det numera ”bara” dubbelt så vanligt att pojkar får diagnosen vilket speglar den förväntade fördelningen enligt forskningen. Mycket har alltså hänt när det gäller flickor och adhd. Men när det gäller diagnosen autism har utvecklingen inte gått framåt lika mycket, anser Svenny Kopp.
– Det finns fortfarande väldigt lite forskning om flickor och autism och det finns en stor osäkerhet kring när diagnosen ska sättas på flickor.

ur Lärarförbundets Magasin