Läs senare

Fler specialpedagoger med mer makt

Fler speciallärare och specialpedagoger, och tidigare hjälp till elever. Det vill Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister, kombinera med ökad makt till lärare att ordinera stöd.

09 okt 2014
Fler specialpedagoger med mer makt
Bild: Dan Hansson

En läsa-skriva-räkna-garanti i de tidiga årskurserna är rätt sätt att minska stödbehovet senare, enligt Gustav Fridolin. 

– I skolsystem som är lika det svenska, men där man lyckas att ge stöd tidigt, är det betydligt färre som behöver stöd sent.

För att identifiera behoven och ge hjälp i tid, behövs fler personal med rätt kompetens på lågstadiet. Regeringen kommer att skjuta till medel, både för kommunernas rekrytering och för att fler ska utbilda sig.

Vi kommer att ha en regering som väldigt tydligt vill prioritera fler speciallärare och specialpedagoger i de tidiga åren. Jag vet att kommunerna ser behovet av samma sak, men det är en lärarkategori där vi har de absolut största pensionsavgångarna att vänta, och få som väljer att söka dit.

Gustav Fridolin vill inte behålla 50 000-kronorspremien för dem som studerar, som den förra regeringen infört, då utvärderingar av liknande system inte har gett tillräckligt goda resultat.

– Vi har i stället tittat på frågan om bättre förutsättningar under tiden man utbildar sig eller olika form av studieskuldsavskrivningar. De modellerna menar vi har större stöd i erfarenheten.

Regeringen har inga planer på att ändra de nya reglerna för stöd som började gälla i juli. Där delas stödet i två nivåer: extra anpassning och särskilt stöd. 

– Den här lagstiftningen var ett steg på rätt väg. Den välkomnade vi.

 I stället vill utbildningsministern utveckla systemet, genom att utreda om lärare kan få ökade befogenheter att ordinera stöd. Ansvaret ska kopplas till legitimationen.

– Utifrån sin behörighet kan lärare fatta olika typ av beslut. Det kan betyda att en speciallärare kan få andra befogenheter än en lärare som inte har speciallärarutbildning.

Gustav Fridolin vill se ett system med en mer rörlig budget i kommunerna, där skolornas och elevernas olika behov får styra i högre utsträckning. Kommuner där det finns en pott, och inte enbart en fast elevpeng, har kommit längre i att ge elever rätt stöd, menar han.

– Vi vill koppla makten över resurserna och stödet till dem som ser att stödet behövs. Det finns ju inte i dagens lagstiftning. 

ur Lärarförbundets Magasin